Elljus- och motionsspår

Tuggelite

Tuggelites elljusspår

I Tuggeliteskogen finns ett cirka 3 kilometer långt elljusspår. Tuggelitespåren ligger på Skåreberget och börjar vid Tuggelitestugan, Grava SK:s klubbstuga. Grava SK preparerar skidspår vintertid. I Tuggelite-/I2-skogen finns ett rikt stignät och många större stigar att följa.

Karta Tuggelites elljusspår

Elljusspåret tänds vid mörkrets inbrott och släcks klockan 22.00 på kvällen.