Seniorernas hus

Program för Seniorernas hus

Kurser och studiecirklar

Här kan du se vilka återkommande aktiviteter vi har  på Seniorernas hus.

Aktiviteter, verksamhet för äldre
Verksamhet på Vård- och omsorgsförvaltningens Träffpunkter. 

Kalender för Seniorernas hus