Parker och grönområden

Stadsträdgården

I den vackra Stadsträdgården växer så mycket som 800 olika arter av buskar, träd och blommor. Trädgården har en intressant historia som sträcker sig bakåt till 1800-talets mitt.

Stadsträdgården kallas för ”Stadens park” i Gustaf Frödings dikt om skalden Wennerbom. Parken ligger centralt i stadsdelen Viken, söder om Karlstad järnvägsstation. Det är en stor och vacker park med intressant växtlighet, fina gångstråk, sittplatser, café och fontän.  

Växt- och djurliv

I Stadsträdgården växer gamla och grova träd av framförallt ek, poppel, alm, lind, lönn och bok samt mängder med buskar och blommor som alla är uppmärkta med namnskyltar.

Träden ger goda förutsättningar att ha en intressant insektsfauna. Stadsträdgården är också Karlstads fågelrikaste park vad gäller antalet häckande arter. Vanligast är björktrast och ringduva, men här häckar också arter som stare, svartvit flugsnappare, ärtsångare och trädgårdssångare.

150 års jubileum

Från maj till september kommer Karlstads kommun fira att Stadsträdgården fyller 150 år 2013. Förutom de vanliga guidningarna som Stadsträdgården erbjuder på sommaren, kommer det anordnas fler trevliga evenemang. Det kommer som vanligt vara helt kostnadsfritt att besöka trädgården trots evenemangen som anordnas. Läs programmet i sin helhet för att veta vad som händer under sommaren.

Stadsträdgården förr

Initiativet till Stadsträdgården togs redan 1857 av Värmlands Hushållningssällskap, som ville flytta sin Trädgårdsmästarskola från Carlberg i Grums till Karlstad. Trädgården började anläggas år 1863.

År 1865 byggdes Orangeriet, det kombinerade växt- och skolhuset. Skolan upphörde år 1876 med Hushållningssällskapet som huvudman, men fortsatte om än i mindre omfattning i trädgårdens regi till år 1895. Karlstad stad tog över Stadsträdgårdsmästeriet år 1922.

År 1870 byggdes trädgårdens första restaurang. Byggnaden fanns kvar till år 1900 då en ny, större och modernare byggdes helt i trä. Dessvärre brann denna ner år 1959 då en pyroman härjade. Någon restaurang har det inte blivit sedan dess men vid parkens lilla café kan man njuta av en fikastund under trädens krontak. 

Parkens förändring

Stadsträdgården kom efter branden 1959 att ligga mer eller mindre i träda till år 1993. Då beslutade Karlstads kommun att Stadsträdgården skulle återupprustas. Man beslutade att parken skulle upprustas i engelsk Viktoriansk stil, precis som ursprunget. De ståtliga träden från den ursprungliga planteringen behölls och fick utgöra stommen vid upprustningen. Parkens yta är idag 5,5 hektar.

Broschyr om Stadsträdgården

Informationshäfte om Stadsträdgården

Stadsträdgårdens växtförteckning 2013

Hitta hit

Stadsträdgården ligger i Viken, söder om järnvägsstationen. Det finns bland annat en ingång från Trädgårdsgatan och en från Vänernsgatan.

Karta

 

Uppdaterad den