Parker och grönområden

Stadsträdgården

Stadsträdgården i Karlstad med stora röda blommor och en fontän

I den vackra Stadsträdgården växer så mycket som 800 olika arter av buskar, träd och blommor. Trädgården har en intressant historia som sträcker sig bakåt till 1800-talets mitt.

Stadsträdgården kallas för ”Stadens park” i Gustaf Frödings dikt om skalden Wennerbom. Parken ligger centralt i stadsdelen Viken, söder om Karlstad järnvägsstation. Det är en stor och vacker park med intressant växtlighet, fina gångstråk, sittplatser, café och fontän.  

Öppettider i caféet

Måndag till fredag kl 10-18
Lördag till söndag kl 10-16

Växt- och djurliv

I Stadsträdgården växer gamla och grova träd av framförallt ek, poppel, alm, lind, lönn och bok samt mängder med buskar och blommor som alla är uppmärkta med namnskyltar.

Träden ger goda förutsättningar att ha en intressant insektsfauna. Stadsträdgården är också Karlstads fågelrikaste park vad gäller antalet häckande arter. Vanligast är björktrast och ringduva, men här häckar också arter som stare, svartvit flugsnappare, ärtsångare och trädgårdssångare.

Stadsträdgården förr

Initiativet till Stadsträdgården togs redan 1857 av Värmlands Hushållningssällskap, som ville flytta sin Trädgårdsmästarskola från Carlberg i Grums till Karlstad. Trädgården började anläggas år 1863.

År 1865 byggdes Orangeriet, det kombinerade växt- och skolhuset. Skolan upphörde år 1876 med Hushållningssällskapet som huvudman, men fortsatte om än i mindre omfattning i trädgårdens regi till år 1895. Karlstad stad tog över Stadsträdgårdsmästeriet år 1922.

År 1870 byggdes trädgårdens första restaurang. Byggnaden fanns kvar till år 1900 då en ny, större och modernare byggdes helt i trä. Dessvärre brann denna ner år 1959 då en pyroman härjade. Någon restaurang har det inte blivit sedan dess men vid parkens lilla café kan man njuta av en fikastund under trädens krontak. 

Parkens förändring

Stadsträdgården kom efter branden 1959 att ligga mer eller mindre i träda till år 1993. Då beslutade Karlstads kommun att Stadsträdgården skulle återupprustas. Man beslutade att parken skulle upprustas i engelsk Viktoriansk stil, precis som ursprunget. De ståtliga träden från den ursprungliga planteringen behölls och fick utgöra stommen vid upprustningen. Parkens yta är idag 5,5 hektar.

Broschyr om Stadsträdgården

Informationshäfte om Stadsträdgården

Stadsträdgårdens växtförteckning 2013

Händer i Stadsträdgården sommaren 2014

I sommar kommer det att bjudas på lunchmusik då flera duktiga musiker ställer upp sina instrument i parken. Bland annat kommer Twelvestreet band, en grupp feriearbetande ungdomar från Tolvmansgatans fritidsgård och jazzgruppen Gryning som även tidigare år haft spelningar i parken.

I augusti blir det en repris av förra årets konstmarknad då konstnärer samlas i stadstrådgården och visar sin alster. Det blir en konstmarknad med en stor generositet i mötet med konsten. Allt och allas kreativa förmågor samlas till manifestation under grönskande träden.

  • Mån 30 juni kl 12 Lunchmusik med Twelvestreet band
  • Tis 1 juli kl 12 Lunchmusik med trubadurerna Aileen Söder Forbes och Sofia Fallberg Omar
  • Ons 2 juli kl 12 Lunchmusik med Twelvestreet band
  • Tors 3 juli kl 12 Lunchmusik med Twelvestreet band
  • Fre 4 juli kl 12 Lunchmusik med Twelvestreet band
  • Ons 16 juli kl 12 Lunchmusik med Gryning
  • Fre 18 juli kl 12 Lunchmusik med Gryning
  • Lör 23 aug kl 12-17 Konstmarknad

Så ta med dig picnicfilten och njut. Det är fri entré till alla evenemang.

Hitta hit

Stadsträdgården ligger i Viken, söder om järnvägsstationen. Det finns bland annat en ingång från Trädgårdsgatan och en från Vänernsgatan.

Karta

 

Uppdaterad den