Karlstads och Hammarö kommunala gymnasieskolor

Reseersättning

Behöver du åka buss för att ta dig till och från skolan? Eller behöver du ha en egen bostad om det inte fungerar att pendla till skolan varje dag? Här kan du läsa mer om vilka bidrag som finns när det gäller busskort och inackorderingstillägg.

Busskort

Du som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel, kan få busskort som gäller alla skoldagar under terminen.

Om du är folkbokförd i Karlstads eller Hammarö kommun men är bosatt utanför den gräns som gäller för respektive skola (se kartor nedan) har du rätt till busskort. Kortet skickas hem innan höstterminen börjar. Om du börjar senare på terminen ska du göra en ansökan via e-post till ekonomi_gymnasiet@karlstad.se. Ange namn, personnummer och gymnasieskola i mejlet.

Gränser för kommunala gymnasieskolor

Nobelgymnasiet 

Sundstagymnasiet 

Tingvallagymnasiet 

Älvkullegymnasiet 

Gränser för fristående skolor

Folkuniversitetets gymnasium, IT-gymnasiet, Fria läroverken, Karlstads Praktiska Gymnasium, Plusgymnasiet (1,39 MB)

Klara gymnasium (1,6 MB)

Thorén Business School (1 MB)

Molkoms folkhögskola - Karlstadsfilialen (746 kB)

Kontant ersättning i särskilda fall

I särskilda fall kan kontant ersättning lämnas med ett belopp som motsvarar kostnaden för kollektivtrafikresa. Saknas kollektivtrafikförbindelser mellan bostaden och skolan och närmaste hållplats för kollektivtrafik överstiger sex kilometer lämnas ersättning enligt riktlinjerna i "Handbok för gymnasieelevernas dagliga resor". Du hittar handboken på Värmlandstrafiks hemsida. Där finns även regler och blanketter för dig som är elev, förälder eller anställd inom skolan.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag för dig som bor så långt ifrån studieorten att du inte kan pendla dagligen utan behöver en bostad närmare skolan.

Läs mer om inackorderingstillägg.

Resor inom utbildningen

Det är din skola som ansvarar för reseersättning om delar av din utbildning sker utanför skolan. Med skola menas det ställe där du läser dina gymnasiegemensamma ämnen. Kontakta expeditionen på din skola för att få veta mer.

Delad vårdnad/växelvis boende 

Elever som har föräldrar med delad vårdnad och växelvis boende får busskort under följande förutsättningar:

  • Föräldrarna har gemensam vårdnad och eleven bor växelvis (varannan vecka) hos båda vårdnadshavarna, varvid underhållsbidrag inte utgår till någon av vårdnadshavarna.
  • En av vårdnadshavarna är folkbokförd på en adress som ger rätt till busskort för eleven.
  • Vårdnadshavarna bor båda i Karlstads eller Hammarö kommuner eller inom samverkansområdet (Värmland).
  • Övriga villkor för berättigande till busskort är uppfyllda.

Ansökan om busskort vid växelvis boende 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den