Karlstads och Hammarö kommunala gymnasieskolor

Årets stipendier 2014

Vilka stipendier som går att söka varierar från år till år, beroende på vilka regler som donatorn satt upp för sitt stipendium. 

Beslutade stipendier 17/12 2014

19 personer har tilldelats stipendium ur donationen från den okände donatorn till förmån för tidigare elever. Besked till alla som sökt har skickats per post den 17/12 2014. 

28 personer har tilldelats stipendium från den okände donatorn till förmån för nuvarande elever. Besked till alla som sökt har skickats per post den 17/12 2014. 

Två personer har tilldelats O.F och S.R Rydbergs stipendium. Besked till alla som sökt har skickats per post den 17/12 2014.

Tack för visat intresse!


O.F. Rydbergs stipendium för juridikstuderande

Stipendiet delas ut till en juridikstuderande på universitet som har slutbetyg från gymnasiestudier i Värmland och tillhör Värmlands nation. Stipendiet kan behållas i tre år. Stipendiet blir sökbart när tidigare stipendiat inte längre är aktuell.

S.R. Rydbergs stipendium för medicinstuderande

Stipendiet delas ut till en medicinstuderande på universitet som har slutbetyg från gymnasiestudier i Värmland och tillhör Värmlands nation. Stipendiet kan behållas i tre år. Stipendiet blir sökbart när tidigare stipendiat inte längre är aktuell.

Donation till tidigare elever vid Sundsta-, Älvkulle- och Tingvallagymnasiet

En okänd donator har lämnat en donation till förmån för tidigare elever vid Sundsta-, Älvkulle- och Tingvallagymnasiet.

Donation till nuvarande elever vid Sundsta-, Älvkulle- och Tingvallagymnasiet

En okänd donator har lämnat en donation till förmån för nuvarande elever vid Sundsta-, Älvkulle- och Tingvallagymnasiet.

Uppdaterad den