Karlstads och Hammarö kommunala gymnasieskolor

Årets stipendier 2015

Vilka stipendier som går att söka varierar från år till år, beroende på vilka regler som donatorn satt upp för sitt stipendium. 

Våren 2015

Mellqvistska studiestipendiefonden

Stipendiet kan sökas av elever som "studerar vid praktiska eller så kallade lärda skolor, vetenskapliga eller artistiska akademier, är utmärkta för sedlighet och flit, samt har goda framsteg i studier". Stipendiet kan endast delas ut till personer som är födda och uppväxta i Karlstad. Stipendiet delas ut varje år.

Läs mer om Mellqvistska studiestipendiefonden.

Hösten 2015

Frida och A.O. Ringqvists minnesfond

Stipendierna delas ut till ekonomi- och handelsstuderande elever vid gymnasieskola och universitet/högskola som är folkbokförda i Karlstads eller Söderköpings kommuner. Stipendierna delas ut varje år.

Läs mer om Frida och A.O. Ringqvists minnesfond.

Alma Gustafsson i Upperuds fond

Stipendiet kan sökas av elever i årskurs 9 på Åsvallaskolan i Molkom och elever vid gymnasieskolorna inom Karlstads kommun som kommer från tidigare Nyeds kommun (Molkomområdet). Den som får stipendiet skall ha "studiebegåvning och sakna ekonomiska möjligheter att studera". Stipendiet delas ut varje år.

Läs mer om Alma Gustafsson i Upperuds fond.

Lars Gustaf Nilssons fond

Stipendiet kan sökas av elev i avgångsklass i Karlstads kommuns skolor som visat gott uppförande och väl vitsordad fallenhet för studier. Den som söker ska ha för avsikt att bedriva fortsatta studier. Stipendium kan ges till elev i avgångsklass i både grundskola och gymnasieskola. Ungdom från hemmanen Bredgården och Maxstad i Östra Fågelviks församling har företräde. Fonden har egen styrelse som utser stipendiat. Stipendiet delas ut varje år.

Läs mer om Lars Gustaf Nilssons fond.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den