Karlstads och Hammarö kommunala gymnasieskolor

Årets stipendier 2014

Här ser du vilka stipendier kommunen har hand om. Vilka stipendier som går att söka varierar från år till år, beroende på vilka regler som donatorn satt upp för sitt stipendium. Sista ansökningsdag för för våren 2014 var den 14 mars.

Sökbara stipendier våren 2014

Ingeborg och Henric Bäckströms fond

10 stipendier delas ut till universitets/högskolestuderande som har slutbetyg från gymnasiestudier i Karlstad. Den kan söka som "icke studerar inom handelsyrket eller inom de fria yrkena såsom journalistik, sång, musik, målning, hantverk, författarskap, matlagning, konsthantverk eller annat sådant område, eller inom slöjd- och textilyrket". Stipendierna delas ut varje år.

Läs mer om Ingeborg och Henric Bäckströms fond.

Mellqvistska studiestipendiefonden

Stipendiet kan sökas av elever som "studerar vid praktiska eller s.k. lärda skolor, vetenskapliga eller artistiska akademier, är utmärkta för sedlighet och flit, samt har goda framsteg i studier". Stipendiet kan endast delas ut till personer som är födda och uppväxta i Karlstad. Stipendiet delas ut varje år.

Läs mer om Mellqvistska studiestipendiefonden.

Frida och A.O. Ringqvists minnesfond

Stipendierna delas ut till ekonomi- och handelsstuderande elever vid gymnasieskola och universitet/högskola som är folkbokförda i Karlstads eller Söderköpings kommuner. Stipendierna delas ut varje år.

Läs mer om Frida och A.O. Ringqvists minnesfond.

Alma Gustafsson i Upperuds fond

Stipendiet kan sökas av elever i årskurs 9 på Åsvallaskolan i Molkom och elever vid gymnasieskolorna inom Karlstads kommun som kommer från tidigare Nyeds kommun (Molkomområdet). Den som får stipendiet skall ha "studiebegåvning och sakna ekonomiska möjligheter att studera". Stipendiet delas ut varje år.

Läs mer om Alma Gustafsson i Upperuds fond.

Lars Gustaf Nilssons fond

Stipendiet kan sökas av elev i avgångsklass i Karlstads kommuns skolor som visat gott uppförande och väl vitsordad fallenhet för studier. Den som söker ska ha för avsikt att bedriva fortsatta studier. Stipendium kan ges till elev i avgångsklass i både grundskola och gymnasieskola. Ungdom från hemmanen Bredgården och Maxstad i Östra Fågelviks församling har företräde. Fonden har egen styrelse som utser stipendiat. Stipendiet delas ut varje år.

Läs mer om Lars Gustaf Nilssons fond.

Sömmerskeföreningens stipendiefond

Stipendiet kan sökas av elev i avgångsklass vid Nobelgymnasiets Hantverksprogram, mode och textil för fortsatt teoretisk eller praktisk utbildning inom yrket i Sverige eller utlandet. Stipendiet delas ut varje år.

Läs mer om Sömmerskeföreningens stipendiefond.

 

Sökbara stipendier hösten 2014

O.F. Rydbergs stipendium för juridikstuderande

Stipendiet delas ut till en juridikstuderande på universitet som har slutbetyg från gymnasiestudier i Värmland och tillhör Värmlands nation. Stipendiet kan behållas i tre år. Stipendiet utlyses när tidigare stipendiat inte längre är aktuell.

Läs mer om O.F. Rydbergs stipendium för juridikstuderande

S.R. Rydbergs stipendium för medicinstuderande

Stipendiet delas ut till en medicinstuderande på universitet som har slutbetyg från gymnasiestudier i Värmland och tillhör Värmlands nation. Stipendiet kan behållas i tre år. Stipendiet utlyses när tidigare stipendiat inte längre är aktuell.

Läs mer om S.R. Rydbergs stipendium för medicinstuderande

 

Följande stipendier är inte sökbara 2014:

Donation till tidigare elever vid Sundsta-, Älvkulle- och Tingvallagymnasiet

Donation till nuvarande elever vid Sundsta-, Älvkulle- och Tingvallagymnasiet