Utbildning och barnomsorg

Vuxenutbildning

Inom den kommunala vuxenutbildningen i Karlstad-Hammarö kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå, yrkeskurser, utbildning i svenska för invandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna.

Uppdaterad den