Utbildning och barnomsorg

Vuxenutbildning

Inom den kommunala vuxenutbildningen i Karlstad-Hammarö kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå, yrkeskurser, utbildning i svenska för invandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna.

Har du frågor om kurser och utbildningar kontakta studievägledarna på Vägledningstorget. De hjälper dig att hitta rätt utbildning och att planera dina studier.

Uppdaterad den