Utbildning i svenska för invandrare - sfi

Sfi-bonus

Sfi-bonus innebär att vissa nyanlända invandrare som slutfört kurs 1B, 2C eller 3D inom sfi kan bli beviljade en bonus. Beroende på vilken kurs den studerande har slutfört kan hon eller han beviljas 6000, 8000 eller 12 000 kronor.

Ansökan om sfi-bonus

Du ansöker om sfi-bonus på Vuxenutbildningens antagning/expedition.

När du lämnar din ansökan ska du även visa upp ditt uppehållstillstånd för att visa att du tillhör målgruppen för sfi-bonus.

 

Mer information

Läs mer om vilka regler som gäller för att få sfi-bonus.

Lättläst information och ansökningsblankett finns på Skolverkets hemsida.

Uppdaterad den