Yrkeshögskolan i Karlstad

Barnspecialiserad undersköterska

Nyfött barn ligger på mammans bröst.

Som barnspecialiserad undersköterska har du stora möjligheter till jobb efter utbildningens slut. Så är du intresserad av barns utveckling, sjukdomar och behandling har du kommit helt rätt.

Utbildningen ger dig kunskaper om barns utveckling, neonatologi, sjukdomstillstånd och behandlingsformer, kommunikation, sampel och pedagogik, barns sorgearbete samt hur man identifierar, planerar, genomför och utvärderar insatser för barnet tillsammans med barn, närstående och personal.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som barnspecialiserad undersköterska inom barnsjukvård och omsorg om barn med funktionsnedsättning. Du ska kunna stödja barnet, anhöriga och närstående och omsätta teoretisk kunskap till praktisk omvårdnad samt ta till dig nya arbetsmetoder utifrån ett evidensbaserat tänkande. Du ska också  hantera och värna om ett etiskt förhållningssätt och bemötande.

Nära samarbete med arbetslivet

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete mellan Karlstads kommun, Hammarö kommun och Landstinget i Värmland för att anpassas efter framtidens krav på barnspecialiserade undersköterskor. 

Lärande i arbete

En stor del av utbildningen består av LIA, lärande i arbete. Det ger dig möjlighet att använda dina kunskaper ute på en arbetsplats och se hur yrket går till i verkligheten. Du får också möjlighet att bredda ditt nätverk och knyta värdefulla kontakter inför framtiden. LIA går att göra på annan ort om lämplig LIA-plats kan tillhandahållas.

Lätt att få jobb efter utbildningen

Arbetsmarknadens behov av barnspecialiserade undersköterskor är mycket stort och du har därför stora möjligheter att få jobb direkt efter utbildningens slut.

Vad säger arbetsgivarna?

”Det finns ett stort behov av kompetenta barnspecialiserade undersköterskor inom de kommunala verksamheterna. Här möter och stödjer man familjer i kris där det krävs fördjupad kunskap i samtalsmetodik för att kunna inta ett empatiskt förhållningsätt. Det krävs även fördjupad kunskap för att möta svårt sjuka barn inom olika funktionsnedsättningar, främst inom neuropsykiatri som Asbergers syndrom, ADD, ADHD och autism.”

Lisbeth Sjödén, personaladministratör, vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstads kommun.

”Inom Barn-och ungdomsmedicin (0-18 år), bedriver vi en patientsäker, familjecentrerad vård. Vi möter barn och ungdomar med skiftande vårdbehov i olika situationer. Arbetet är komplext med akutvård, högteknologisk intensivvård och dagsjukvård som kräver kompetent barnutbildad personal. Denna utbildning möjliggör att kompetensen kan rekryteras.”

Elisabet Myrén, avdelningschef, barn och ungdomsmedicin, Landstinget i Värmland.

Utbildningstyp och utbildningsstart

Utbildningen innebär heltidsstudier på ett år och den är en påbyggnad och fördjupning av vård- och omsorgsprogrammet. Den sker på distans och har fyra närträffar inplanerade i Karlstad per termin.

Utbildningen startar i augusti.

Behörighet

För att söka till utbildningen behöver du uppfylla behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan. Läs mer här om behörighet för studier inom Yh.

Dessutom krävs särskilda förkunskaper för att vara behörig att söka till utbildningen. Här kan du se vilka förkunskaper som krävs.

Kurser

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Informationsblad

Informationsblad Barnspecialiserad undersköterska.

Ansökan

Ansökan stängde den 6 maj 2016.

Antagning och urval

Om du blir bedömd behörig till utbildningen kommer du att få göra ett första antagningsprov. Detta är webbaserat och ska göras senast en vecka efter det att du har fått inloggningsuppgifterna till provet.

OBS: Om du har någon form av funktionsnedsättning, som påverkar dina möjligheter att klara ett webbaserat prov på tid, så kontakta utbildningssamordnare Nina Jareke, nina.jareke@karlstad.se innan du påbörjar provet.

Detta prov ligger till grund för det första urvalet där 100 st kommer att gå vidare i antagningsprocessen. De som går vidare kommer att få göra ytterligare prov på plats i Karlstad. Vid detta provtillfälle kommer det att vara en skriftlig del och en muntlig del.

Det är sedan resultatet från provomgång två som ligger till grund för urvalet.

CSN

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

 

Vill du veta mer?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss:

Ingela Leibring, utbildningsledare
Telefon: 054-540 17 42
E-post: ingela.leibring@karlstad.se

Ann Bredberg Johansson, bitr. avd. chef, Avd. 11 neonatalvård, CSK
E-post: ann.bredberg.johansson@liv.se 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den