Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Flicka som äter glass med älven och stadshotellet i bakgrunden.

Hej, vad söker du?

Aktuellt

Nyheter från Karlstads kommun

  • Avrådan från bad vid Mariebergsskogen

    Karlstads kommun avråder från bad vid Mariebergsskogen efter att ett badvattenprov visat att vattnet är otjänligt.
  • Bada inte i småbåtshamnar

    Trots tät båttrafik finns det personer som väljer att bada vid småbåtshamnarna i Karlstad. Det kan innebära livsfara så nu sätter kommunen upp skyl...
  • Avrådan från bad vid Torsvikens badplats

    Karlstads kommun avråder från bad vid Torsvikens badplats i Segerstad efter att ett badvattenprov visat att vattnet är otjänligt.

Möteskalender

Här hittar du mötesdatum samt kallelser och protokoll för politiska möten i kommunen.

Anslagstavla

På kommunens officiella anslagstavla publiceras bland annat information inför fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och andra kungörelser.

Evenemang