Alsterdalen

Fågeltornet och Alster strandäng

Vy över Vänern och Alster strandäng
Alster strandäng

Söder om Alsters herrgård finns Alsters strandäng och fågeltornet. Strandängen hålls öppen av betande nötkreatur som ger förutsättningar för ett rikt fågelliv.

Några av de arter som finns här är bland annat: grågås, trana, kricka, trastsångare, brun kärrhök, kärrsnäppa, svartsnäppa, enkelbeckasin, häger, kanadagås, gräsand, sothöna, grönbena, storspov, gluttsnäppa, skogssnäppa, sångsvan, blåsand, gulärla, skäggdopping, brushane, rödbena, tofsvipa, drillsnäppa, ängspiplärka, mindre strandpipare och knipa.

Karta över Alsters herrgård, Alsterdalen och vandringsleder

Foldern "Frödingleden" med mer information om vandringslederna i Alsterdalen

Uppdaterad den