Alsterdalen

Södra Frödingleden

Hänvisningsskylt på vandringsled vid Alsters herrgård

Södra Frödingleden går genom betade strandängar, lövrik strandskog, äldre granskog och lummig grönska. Längs leden finns bronsåldersröse, fågeltorn och eldplats.

Uppdaterad den