Verksamhet och utbud

Se och göra

Alsters herrgård södersidan.

Alsters herrgård, Gustaf Frödings minnesgård, består av ett herrgårdscafé som serverar lunch och hembakat samt ett flertal andra verksamheter som konstgalleri, herrgårdsbutik, hantverksbutik och utställning om Gustaf Fröding. I menyn finns länkar till de olika verksamheterna på Alsters herrgård.

Med anledning av Covid-19 ser verksamheten förändrad ut och större ändringar meddelas på informationsidan om Covid-19.

Illustrerad karta över Alsters herrgård

Uppdaterad den