Alsters herrgård

Bigården

Bi i äppelblom

I sydvästra delen av herrgårdsparken finns bigården som sköts av Karlstadsortens biodlarförening. Ambitionen är en bigård med kupor av olika modeller som visar odlingsmetoder från förr till idag. Fullt utvecklad blir bigården ett levande center för både etablerade och blivande biodlare. Bigården anlades i april 2019.

Aktiviteter för nyfikna och biodlare

För de som är nyfikna på bin och deras liv ordnas bigårdsvisningar. Barn kan uppleva och lära om bin och andra pollinerande insekter och lärare kan använda platsen i sin undervisning. Honungsprovning och information om mer okända biprodukter kan man ta dela av under bland annat Alsters höstmarknad. Alsters herrgård med bigård är också en plats som har förutsättningar att skapa intressanta träffar för de som är intresserade av pollineringstjänster och arbetar för ökad biologisk mångfald i både stadsmiljö och på landsbygden.

Bigårdsträffar 2021

Biodlarna träffas regelbundet för att sköta bina utbyta erfarenheter och fylla på sina kunskaper. 

210408 kl. 1700 Läget i bikuporna. Kolla läget lever bina, behövs mat, rensning/byte botten.

210422 kl. 1700 Vårundersökning. Gå ner i kuporna finns drottning/täckta yngel/mat behövs ytterligare ramar.

210505 kl. 1700 Varroabehandlning. Eventuellt behandla med oxalsyra.

210514 kl. 1700 Allmän genomgång. Gå ner i kuporna finns drottning/täckta yngel/mat behövs ytterligare ramar.

210527 kl. 1700 Allmän genomgång. Gå ner i kuporna finns drottning/täckta yngel vice celler, Varroa test.

210610 kl. 1800 Drottning odling. Vad behövs vid drottningodling material och tillvägagångssätt ev. larvning.

210622 kl. 1700 Slungning, avläggare. Göra avläggare (om drottningar finns) skatta honung ev. slunga.

210701 kl. 1800 Allmän genomgång. Gå ner i kuporna finns drottning/täckta yngel vice celler.

210710 kl 1000 Sommarmöte. Aktivitet/Utbildning planering kommer senare i separat utskick. 

210722 kl. 1800 Slungning, avläggare, Varroa test. Göra avläggare (om drottningar finns) skatta honung ev. slunga, testa varroa trycket.

210729 kl. 1800 Allmän genomgång. Gå ner i kuporna finns drottning/täckta yngel vice celler. 

210812 kl. 1800 Förbered invintring. Skatta honung, minska skattlådor, kolla bimassan, ta bort "gamla" ramar.

210826 kl 1800 Slungning. Slunga skattade honungsramar.

210909 kl 1800 Invintring. Slutskattning ev. slungning.

211014 kl 1800 Varroa behandling. Behandla med oxalsyra förångning/droppmetod.

Detta är en grovplanering av 2021 så ändringar kan förekomma.

Om biodlarföreningen 

Karlstadsortens biodlarförening är en intresseförening för biodlare i Karlstad och Hammarö med omnejd. De driver bland annat frågor om utbildning, utökning av antalet biodlare, honung som produkt och värdet av bin i vår miljö.

Föreningen är medlem i Sveriges Biodlares Riksförbund och en del av Värmlands biodlardistrikt. Föreningen har cirka 80 medlemmar och kommer från och med sommaren 2019 driva sin verksamhet på Alsters herrgård.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan ordnas utbildningar för nya biodlare och kortare fördjupningsutbildning inom olika områden. Föreningen ordnar även tematräffar för sina medlemmar och har ett nära samarbete med Alster-Nyeds biodlarförening.

Karlstadsortens biodlarförening finns på facebook och mer information om föreningen och biodling finns på biodlarna.se.

Karlstadsortens biodlarförening arrangerar löpande kursverksamhet i biodling.

Kontakt

Karlstadsortens biodlarförening

Stig Linder
Telefon: 070-540 73 37
E-post: famlinder@hotmail.com

 

Uppdaterad den