Alsters herrgård

Bigården

Bi i äppelblom

I sydvästra delen av herrgårdsparken finns bigården som sköts av Karlstadsortens biodlarförening. Ambitionen är en bigård med kupor av olika modeller som visar odlingsmetoder från förr till idag. Fullt utvecklad blir bigården ett levande center för både etablerade och blivande biodlare. Bigården anlades i april 2019.

Aktiviteter för nyfikna och biodlare

För de som är nyfikna på bin och deras liv ordnas bigårdsvisningar. Barn kan uppleva och lära om bin och andra pollinerande insekter och lärare kan använda platsen i sin undervisning. Honungsprovning och information om mer okända biprodukter kan man ta dela av under bland annat Alsters höstmarknad. Alsters herrgård med bigård är också en plats som har förutsättningar att skapa intressanta träffar för de som är intresserade av pollineringstjänster och arbetar för ökad biologisk mångfald i både stadsmiljö och på landsbygden.

Bigårdsträffar 2022

Biodlarna träffas regelbundet för att sköta bina utbyta erfarenheter och fylla på sina kunskaper och här kan även du som besökare få delta. 

21/4 Bigårdsträff 17.00. Vårundersökning, stödfodring vid behov.

5/5 Bigårdsträff 17.00. Varroakontroll.

19/5 Bigårdsträff 17.00.

2/6 Bigårdsträff 17.00. Drottningodling.

16/6 Bigårdsträff 17.00. Avläggare.

30/6 Bigårdsträff 17.00.

14/7 Bigårdsträff 17.00. Sommarmöte.

28/7 Bigårdsträff 17.00. Slungning?

11/8 Bigårdsträff 17.00. Kontroll drottning.

25/8  Bigårdsträff 17.00. Slutskattning, påbörja invintring.

8/9 Bigårdsträff 17.00. Fortsättning invintring.

20/10 Bigårdsträff 17.00. Oxalsyrabehandling mot varroa.

Om biodlarföreningen 

Karlstadsortens biodlarförening är en intresseförening för biodlare i Karlstad och Hammarö med omnejd. De driver bland annat frågor om utbildning, utökning av antalet biodlare, honung som produkt och värdet av bin i vår miljö.

Föreningen är medlem i Sveriges Biodlares Riksförbund och en del av Värmlands biodlardistrikt. Föreningen har cirka 120 medlemmar och driver från och med sommaren 2019 verksamhet på Alsters herrgård.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan ordnas utbildningar för nya biodlare och kortare fördjupningsutbildning inom olika områden. Föreningen ordnar även tematräffar för sina medlemmar och har ett nära samarbete med Alster-Nyeds biodlarförening.

Karlstadsortens biodlarförening finns på facebook och mer information om föreningen och biodling finns på biodlarna.se.

Karlstadsortens biodlarförening arrangerar löpande kursverksamhet i biodling.

Kontakt

Karlstadsortens biodlarförening

E-post: info@biodlarnakarlstad.se

 

Uppdaterad den