Alsters herrgård

Biodlingskurser

Bi i äppelblom

Sverige behöver fler biodlare!

När de vilda bina blir färre måste biodlarna bli fler. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad av bin. Bin ger alltså inte bara honung utan gör livsviktiga insatser för vår överlevnad. Sveriges drygt 15 000 biodlare jobbar för att täcka behovet av pollinering av fruktträd och andra odlade växter - men det behövs många fler.

Biodlingskurser med sting

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan bedriver Sveriges Biodlares Riksförbund kurser i biodling på både grund-och fortsättningsnivå. I Karlstad med omnejd leds kurserna av är erfarna biodlare från Karlstadsortens biodlarförening. Våra kurser är mycket uppskattade och blir snabbt fulltecknade, så anmäl dig redan nu hos Studieförbundet Vuxenskolan till nästa års kurser. Delar av föreningens kursverksamhet genomförs i bigården.

Biodling - nybörjare

Gör något värdefullt för vår natur och få egen honung som en söt bonus. Målet i denna kurs är att lära ut grunderna i biodling teoretiskt och praktiskt. Efter kursen ska deltagaren ha fått tillräcklig kunskap för att sätta igång med egen biodling.

Biodling - fortsättning

Den här kursen är för dig som gått nybörjarkursen och vill utveckla din biodling. Kursen blandar teori och praktik och vi går igenom vilka redskap du behöver som biodlare, var du kan ha dina bisamhällen, hur bi-året ser ut, hur du kan ta tillvara fler råvaror än honung från bikupan och vilka regler som finns för biodling - allt för att du ska få den kunskap du behöver för att utveckla din biodling.

 

Arrangeras löpande av Karlstads biodlarförening i samarbete med Sveriges biodlares riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan.

Mer information och anmälan via Vuxenskolan

Kurserna är ofta fulltecknade och genomförs årligen.

Uppdaterad den