Alsters herrgård

Länshemslöjdsföreningen i Västra Flygeln

Slöjd på Alsters herrgård

Västra flygen är ett Slöjdens Hus. På dess övervåning finns föreningen Länshemslöjden i Värmland. Föreningen ställer bland annat ut årets jurybedömda och kvalitetsmärkta alster som fått utmärkelsen "Utmärkt Värmländsk Slöjd", UVS. Här finns under somrarna minst två utställningar som rymmer både gammal slöjd, hämtad ur föreningens stora arkiv, och nytillverkade saker.

Utmärkt värmländsk slöjd

Från 13 maj till mitten av juli i år ställer 20-talet hantverkare som kan titulera sig Utmärkt Värmländsk Slöjdare ut sina alster. Den exklusiva titeln har de fått sedan en sakkunnig jury bedömt och godkänt deras produkter och gett dem rätten att kvalitetsmärka sina saker med etiketten Utmärkt Värmländsk Slöjd.

Djur och odjur

Från den 4 augusti till den 25 september 2021 visas vandringsutställningen "Djur och odjur". Idén till projektet kom från länshemslöjdskonsulenterna i Västra Götalands län. De ville i samband med att coronaviruset minskade möjligheterna till evenemang och umgänge slå ett slag för hantverk. De som ville delta i projektet fick tyglappar på vilka de skulle skapa broderier på temat "Djur och odjur". Över 800 personer anmälde intresse och fantasin flödade. Lapparna har sedan satts samman till collage som fästs på skärmar. Det är de som nu går landet runt i form av en vandringsutställning.

Brodera själv under aktivitetsdagarna

I samband med utställningen arrangerar Länshemslöjdsföreningen i samarbete med ”Karlstagruppen”, som ingår i Täcklebo Broderiakademi, aktiviteter under tre onsdagar i augusti. Medlemmar i gruppen kommer att finnas i ett tält och dels inspirera till fritt broderi, dels dela ut kit med material till dem som själva vill brodera något. Kanske på temat Djur & Odjur, inspirerade av utställningen, eller något alldeles eget fantasifullt. Lapparna får man ta med sig hem eller hänga upp dem för visning på Alster.

Aktivitetsdagarna genomförs:

Onsdagar kl 12-16 den 11, 18 och 25 augusti.  

Världsspinnardagen, World Wide Spin in Public Day

Lördagen den 18 september på Alsters herrgård.

Kom och gör medlemmar från FÅReningen FÅRfest i Kil sällskap. Ta med spinnredskap, material att spinna och var med och spinn.
Hemslöjdskonsulent Carina Olsson kommer att medverka. Hon visar och pratar om kardning.
Tid: 11.00 - 16.00, kom och var med när det passar dig!


I Slöjdens hus ordnas även kurser för dem som själva vill ägna sig åt slöjd.

Kurser och aktiviteter i Slöjdens hus

Läs mer om föreningen på:

Länshemslöjdsföreningen i Värmland

Öppettider

Maj - september, dagligen 11.00-17.00.
Undantag kan förekomma vid programverksamhet.

Kontaktperson

Bengt Nordqvist
070-573 63 58
nordqvist.bengt@telia.com

Uppdaterad den