Äventyr i Lekskogen

Lekskogen

Lekande barn i lekskogen

Lekskogen är en liten upplevelsepark för de yngre besökarna. Lekskogen är placerad i skogspartiet sydväst om huvudbyggnaden och färdigställdes 2015. I anslutning till lekskogen finns påfågelshuset som är ett litet lekcafé med uteservering för de allra minsta. Parken är gratis att besöka och är alltid öppen.

Lekskogen utgörs av en mindre "upplevelsepark" i skogspartiet mellan herrgårdsparken och Magasinet. För bästa tillgänglighet har gångarnas underlag utformats av packat stenmjöl. Övrigt underlagsmaterial är träflis och sand men även naturen runtomkring gångarna blir del av lekskogen.

Lekskogen innehåller bland annat balansbanor, vipp- och snurrgunga och ett lekhus där det mesta är utformat av naturmaterial såsom trä, bark, flis, sten eller sand. Det finns även lekfulla djurskulpturer av omgivningens djur, bland annat ekorre och bäver.

Tillgänglighet

Den grusade ytan består av packat stenmjöl som är ett relativt bra underlag för rullstol eller permobil. Gångarna har minst 120 cm bredd och rampen till lekhuset ligger i direkt anslutning till stenmjölsgången. Man tar sig alltså in i Lekskogen och även upp på platån till Lekhuset men det är höjdskillnad på ramp och broar som kräver lite kraft.

Uppdaterad den