AIR Värmland

En parkfantasi

En parkfantasi

En parkfantasi är en ljudpromenad av Maria Andersson som inspirerats av Gustaf Frödings dikt Tre trallande jäntor. Ljudpromenaden är tänkt att upplevas på plats i herrgårdsparken men kan även upplevas på distans. Länk till ljudpromenaden hittar du på www.parkfantasi.se.

Inspelningen från vernissagedagen med konstnärssamtal finns här Vernissage "En parkfantasi". 

En parkfantasi finns tillgänglig under sommaren 2021. 

Artist in Residence Värmland (AiR Värmland) är ett residens för nationella och internationella konstnärer. Ett nomadiskt residens med inriktning på samtidskonst. Temat för 2020/2021 är skogen, platsen och berättartraditionen. Maria Andersson är Karlstads kommuns och Alsters herrgårds första residenskonstnär.

Genom AIR Värmland har Maria Andersson sedan hösten 2019 vistats vid ett par tillfällen på Alsters herrgård. På grund av pandemin har ytterligare vistelser ersatts av arbete på distans. Under sommaren presenteras ett nytt platsspecifikt verk på Alsters herrgård tillsammans med en digital utställning av tidigare verk, del av ett omfattande konstnärligt arbete som bland annat kretsar kring Gustaf Frödings dikt Tre trallande jäntor. Det digitala utställningsrummet hittar du på www.parkfantasi.se

Maria Andersson Traces/Spår III, digitalt tryck (2019). Terracottaskulpturen Tre trallande jäntor skapades av Irma Yourstone för Upsala-Ekeby.

Frödings dikt ingick i diktsamlingen Nya Dikter som kom ut 1894 och som sedan blev tonsatt av Felix Körling. Dikten och sången har genom åren varit omåttligt populär och det finns många berättelser kring dess uppkomst och användning. Maria Anderssons arbete har framförallt fokuserat på dess översättning, omarbetning och spridning i Turkiet. Den osmanske officeren Selim Sırrı tog med sig sången från Sverige i början av 1910-talet efter att han spenderat ett år i landet och studerat linggymnastik och svensk kultur. Det konstnärliga arbetet knyter an till en värmländsk berättartradition och visar på hur det värmländska kulturarvet förts utomlands där det än idag har stor relevans.

Maria Andersson Traces/Spår II, digitalt tryck (2019) Den osmanska officeren Selim Sırrı Tarcan som intresserade sig för svensk kultur i början av 1900-talet och förde med sig både influenser från den svenska lingymnastiken och tonsättningen av Gustaf Frödings Tre trallande jäntor tillbaka till Turkiet efter en vistelse i Sverige.

 

Maria Andersson Traces/Spår I, digitalt tryck (2019) Arkivbilden i fotografiet föreställer kvinnliga linggymnaster på Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm runt förra sekelskiftet. Källa: Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek.

Genom AiR Värmland och både vistelser på plats och arbete på distans har Maria skapat ett nytt platsspecifikt verk för Alsters herrgård – En parkfantasi. En parkfantasi är en ljudpromenad som besökare kan ta del av när de rör sig i utomhusmiljön runt minnesgården.

Ljudverket går också att ta del av på distans genom ett digitalt utställningsrum där ytterligare två verk visas – videoverket The Traveler samt textverket Anthems för Alsters herrgård. Den digitala utställningen ger en utvidgad upplevelse av de många parallella berättelser som arbetet innefattar.

Air Värmland

Maria Andersson (Foto: Kristoffer Andrén, Region Värmland)

Biografi

Maria Andersson är konstnär, född i Motala 1978, nu boende i Stockholm. Hennes undersökande praktik inkluderar många medium, bland annat text, textil, video, performance. Sedan länge har ett intresse för rumslighet och plats i relation till samhällsförändring stått i fokus. Hon arbetar ofta i projekt som spänner över många år, både inom den egna praktiken och i olika former av samarbeten.

Maria Andersson är utbildad på Central Saint Martins College i London, Konstfack och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och har ställt ut på bl a SALT Beyoğlu, Istanbul, Mains d'Œuvres, Paris, Bonniers Konsthall, Stockholm, Västerås Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Italienska Kulturinstitutet, Stockholm och Botkyrka Konsthall.

Maria Andersson

Samarbete mellan Region Värmland och Karlstads kommun

Region Värmland är initivativtagare till Air Värmland och syftet med kommunens engagemang är att utveckla konstlivet, öka möjligheterna till samverkan mellan konstnärer samt bidra till nya konstupplevelser för invånare och besökare. 

"Inom Karlstads kommun har vi under flera år diskuterat möjligheten att bjuda in till ett artist in residens men har inte haft resurserna till det. När Region Värmland startade upp AIR Värmland såg vi möjligheten att erbjuda en konstnär plats på Alsters herrgård. 
Karlstad ser detta som ett sätt att vitalisera konstlivet i kommunen samt att ge en möjlighet till en konstnär utifrån att komma hit och träffa våra lokala konstnärer. Konstnärer i kommunen och länet får ta del av konstnärssamtal och får möjlighet att fylla på med nya intryck och idéer. Det ger också både kommuninvånare och besökare en intressant konstupplevelse och ger herrgården ännu ett ben att stå på som kan locka nya besökare. Eftersom kommunen inte har någon kommunal konsthall är detta ett bra komplement till de konstupplevelser vi kan bjuda på och en möjlighet att visa upp vilka frågeställningar samtidskonsten kan ställa och vilka historiska berättelser den kan lyfta fram."

Ingela Wessmark, Projektledare konst, Karlstads kommun.

Uppdaterad den