Alsters herrgård

Kurser & föreläsningar

Frödingsouvenirer i Herrgårdsbutiken på Alsters herrgård

På Alsters herrgård hålls ibland föreläsningar, kurser och utbildningar för allmänheten. Dessa arrangeras av olika aktörer.

 


Biodling med Karlstadsortens biodlarförening

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan bedriver Sveriges Biodlares Riksförbund kurser i biodling på både grund-och fortsättningsnivå. I Karlstad med omnejd leds kurserna av är erfarna biodlare från Karlstadsortens biodlarförening. Våra kurser är mycket uppskattade och blir snabbt fulltecknade, så anmäl dig redan nu hos Studieförbundet Vuxenskolan till nästa års kurser. Kurserna genomförs årligen och delar av föreningens kursverksamhet genomförs i bigården.

Mer information om kurserna i biodling:

Biodlingskurser med sting

 


Knyppelgrupp/Knyppelcafé

 

Måndagar var tredje vecka 18.00-20.30. Slöjdens hus, Västra flygeln. 

Det gamla och komplicerade hantverket knyppling hålls levande i och med denna knyppelgrupp som träffas regelbundet under året i Slöjdens hus, Västra flygeln på Alsters herrgård.

Kontaktperson är Maria Hult som nås på: maria_hult@hotmail.com.

 


 

Uppdaterad den