Alsters herrgård

För skolor

Interiör Alsters herrgård

Välkommen att ta del av Alsters herrgårds skolvisningar som är speciellt framtagna pedagogiska program av hög kvalitet. Visningarna är förankrade i skolans läroplan LGR11 och vi ger förslag på både för- och efterarbete som kan förhöja både lärarnas och elevernas helhetsupplevelse från besöket.

Med avstamp i våra guiders gedigna kunskaper om Gustaf Frödings liv och diktning får eleverna reflektera över skillnaderna mellan tiden då Fröding levde och dagens samhälle på olika kunskapsnivåer beroende på årskurs.

Läs mer om de olika programmen

 

Uppdaterad den