Älvkullegymnasiet

Om oss

Älvkullegymnasiets huvudentré

Välkommen till Karlstads främsta mötesplats för dig som gillar teknik, naturvetenskap, IT och media. Här studerar du i en lugn miljö med bra och erfarna lärare. En stor del av utbildningen sker i projektform och med ett nära samarbete med branschen, vilket ger dig bra kontakter för framtiden. Skolan är dessutom ett certifierat teknikcollege och samarbetar mycket med Karlstads universitet.

Skolan erbjuder dig studier i en lugn och utvecklande skolmiljö med erfarna, duktiga och ambitiösa lärare. Älvkullegymnasiet är ett certifierat Teknikcollege och har ett väl utvecklat samarbete med näringsliv och Karlstads universitet. Karlstad Teknikcenter, som tillhör Älvkullegymnasiet, erbjuder dig unika möjligheter för teknisk fördjupning. Det är också på Karlstads Teknikcenter som Sveriges största gymnasieingenjörsutbildning finns.

Inom det Naturvetenskapliga programmet finns möjlighet att få en gedigen naturvetenskaplig utbildning men även en möjlighet till fördjupning inom samhällsperspektivet genom att välja inriktning Naturvetenskap-Samhälle.

Arbetsformer under gymnasietiden

På Älvkullegymnasiet arbetar vi i arbetslag runt eleverna och strävar efter att ha ämnesövergripande arbete med både den enskilde elevens mål och examensmålen i fokus. Viktigt för oss är att eleverna känner skolglädje och att hela utbildningen blir en helhet. Det finns möjlighet att läsa ung företagsamhet och starta upp företag under tiden på skolan. Flera av dessa har nått goda resultat och vunnit priser.

Samarbete med Sundstagymnasiet

Älvkullegymnasiet samarbetar med Sundstagymnasiet, som ligger på andra sidan gatan. Skolornas gemensamma vision är att varje elev skall nå sina mål och vara väl rustad för framtiden. Dit når vi genom att fokusera på skolglädje, goda relationer och kvalité för att utveckla allas fulla potential. Vi har en elevkår som arrangerar bland annat spex, SÄG-festival och olika tävlingar tillsammans. Allt för att du som elev ska trivas så bra som möjligt även utanför studierna.

Uppdaterad den