Älvkullegymnasiet

Om oss

Älvkullegymnasiets huvudentré

Välkommen till Karlstads främsta mötesplats för dig som gillar teknik, naturvetenskap, IT och media. Här studerar du i en lugn miljö med bra och erfarna lärare. En stor del av utbildningen sker i projektform och med ett nära samarbete med branschen, vilket ger dig bra kontakter för framtiden. Skolan är dessutom ett certifierat teknikcollege och samarbetar mycket med Karlstads universitet.

Här finns ett av Sveriges största teknikprogram och ett populärt naturvetenskapsprogram. Skolan är ett certifierat teknikcollege har ett väl fungerande samarbete med Karlstads universitet.

Stabil skola med erfarna lärare

Älvkullegymnasiet är en stabil och trygg skola med lärare som arbetat länge. Studiemiljön präglas av hög kvalitet och leder fram mot fortsatta studier. Skolan är en av de främsta när det gäller att skicka elever vidare till högre utbildningar och är också nationellt välrenommerad.

Prova att vara egen företagare

Samarbetet med näringslivet är väl utvecklat och på en del program ingår praktik. Skolan får ibland besök från personer i arbetslivet som berättar om sitt jobb och eleverna erbjuds även studiebesök. Många elever prövar också på att vara egna företagare inom utbildningen och flera företag har vunnit priser både på regional och på nationell nivå.

Undervisning och aktiviteter över skolgränserna

En del av undervisningen, till exempel språk, sker på Sundstagymnasiet. Skolorna samarbetar också mycket genom elevkårsarbetet som arrangerar spex, SÄG-festival och olika tävlingar tillsammans.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den