Älvkullegymnasiet

Antagningsprov TIME

6Den vanliga ansökan till TIME ska kompletteras med ett antagningsprov.
Antagningsprovet ska genomföras som ett personligt brev med ämne och titel ”Varför skall jag gå på TIME?” I brevet ska du förhålla dig till följande begrepp: motivation, intressen, studieteknik, framtidsplaner och kreativitet. 
Det personliga brevet ska omfatta cirka 3000-4000 tecken inklusive blanksteg. Detta motsvarar ungefär en A4-sida.
Du kan antingen skriva brevet i en ordbehandlare och skicka in det till den nedan angivna epost-adressen, eller skriva det för hand, och skicka in per post. Vi rekommenderar att du skriver det i en ordbehandlare.

Skicka in som epost

Namnge filen förnamn-efternamn-personnummer, t.ex. elin-olsson-940312-6758.docx
Skicka in antagningsprovet (det personliga brevet) som en bilaga till epost-adressen nedan senast den 28 maj 2016. 
Det är också mycket viktigt att du i eposten anger följande information:
  • Namn
  • Personnummer
  • Ett telefonnummer vi kan kontakta dig på angående antagningsprovet.

Skicka in som vanligt brev

Märk kuvertet "TIME Ansökan" och skicka till följande adress:
Karlstads Kommun
Älvkullegymnasiet
651 84 karlstad
Det är också mycket viktigt att du i brevet anger följande information:
  • Namn
  • Personnummer
  • Ett telefonnummer och epostadress vi kan kontakta dig på angående antagningsprovet.

Om du har några frågor

hör av dig till vår studievägledare:
Anette Wretling Sundin
Telefon: 054-540 17 90

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den