naturvetenskapsprogrammet

Inriktningar och kurser

Naturvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen 450 poäng

Kurser som finns på alla naturvetenskapsprogram i Sverige:

Biologi 1 100 p
Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Moderna språk 100 p

Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning. Det måste vara godkänt för att du ska få examen.

Gymnasiearbete 100 p

Individuellt val 200 poäng

Här väljer du själv bland de kurser som skolan erbjuder inom det individuella valet. Du kan läsa fler programspecifika kurser, komplettera din högskolebehörighet eller välja kurser bara av rent intresse.

Inriktningar 600 poäng

Inför andra året väljer du en av två inriktningar:

1.Inriktning Naturvetenskap*

Här får du med dig det mesta du behöver när det gäller behörighet inför framtida studier! Den ”klassiska” naturvetarutbildningen. Här ingår biologi, fysik, kemi och matematik – kurser som ofta utgör särskild behörighet för olika naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

*Denna inriktning går att kombinera med idrottsutbildning.

Biologi 2 100 p
Fysik 2 100 p
Kemi 2 100 p
Matematik 4 100 p

Programfördjupning -Naturvetenskap

Engelska 7 100 p
Matematik 5 100 p

2. Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Den här inriktningen ger dig breda kunskaper och en allmänbildning som är till nytta vad du än väljer att göra efter gymnasiet. Inriktningen kopplar ihop de naturvetenskapliga kurserna med samhällsvetenskapliga kurser.

Biologi 2 100 p
Geografi 1 100 p
Samhällskunskap 2 100 p

Programfördjupning - Naturvetenskap och samhälle

Här kan du välja mellan de kurspaket som skolan tar fram för att bredda och fördjupa din utbildning. Vi anpassar kurserna utifrån högskolornas beslut om meritpoäng.

Historia 2a 100 p
Internationella relationer 100 p
Matematik 4 100 p

Uppdaterad den