Ovako funkcioniše jedna opština

Karlstadska opština proizvodi dobre dane za stanovnike Karlstada

Karlstadska opština ima najvažniji posao od svih. Može se reći da opština radi u proizvodnji dobrih dana za meštane Karlstada. Opština gleda da svi imaju vodu u česmi, da autobusi idu, da imamo dobre biciklističke staze i da se učenici mogu razvijajati i osećati bezbedno. Starije osobe i lica sa funkcionalnim smetnjama moraju imati visok životni standard i bezbedno, stimulativno stanovanje. Opština gradi i planira grad i obezbeđuje da to bude grad za sve nas, jedan grad gde se događaju zabavne stvari, na primer u muzici, zabavi i kulturi. Karlstadska opština odgovara za jedan veći deo društvenih usluga koje postoje u opštini. Jedan deo zadataka moraju sve opštine da izvrše, a drugi zadaci su dobrovoljni. Opštinom upravljaju političari koje građani direktno biraju svake četvrte godine. Komunalni političari nazivaju se takođe povereničkim izabranicima.

Skupština opštine i opštinsko izvršno veće 

Politička uprava opštine Karlstad sastoji se od skupštine opštine i opštinskog izvršnog veća.

Skupština opštine donosi sveobuhvatne odluke i imenuje uprave i odbore koje će obavljati tekući posao. Opštinsko izvršno veće je odgovorno da se odluke skupštine opštine sprovedu.

Odbori se sastoje od povereničkih izabranika 

Karlstadska opština ima 13 političkih odbora, sem opštinskog izvršnog veća. Odbori se sastoje od povereničkih izabranika (komunalnih političara) koje skupština opštine imenuje. Svaki odbor ima svoje područje odgovornosti.

Najvažniji zadatak odbora je da ostvare sveobuhvatne ciljeve ličnog područja odgovornosti, koje je skupština opštine utvrdila.

Uprave se sastoje od zaposlenih 

Odbori su odgovorni za uprave. Postoji osam uprava, a kancelarija komunalne uprave potčinjena je opštinskom izvršnom veću.

Uprave se sastoje od zaposlenih saradnika. Oni izvršavaju onaj posao o kojem su poverenički izabranici doneli odluke. Uprave su kao i odbori podeljeni na različita područja delatnosti.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den