Fastighetsägares ansvar

Buller i inomhusmiljön

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det rör sig om till exempel buller från restauranger, fläktar och trafik. Bullerstörningar kan bland annat leda till sömn- och koncentrationssvårigheter och hörselskador som till exempel tinnitus.

Det mänskliga örats förmåga att uppfatta ljud varierar med frekvens och ljudtrycksnivå. Ljudets frekvens mäts i antal svängningar per sekund, Hertz (Hz), och ger upplevelsen om vilken ton ljudet har.

Hörbart ljud ligger normalt inom frekvensintervallet 20-20 000 Hz. Intervallet krymper normalt med åldern. Ljud med högre frekvenser kallas för ultraljud och ljud med lägre frekvenser kallas för infraljud.

Mäts i decibel

Ljudets styrka mäts i decibel (dB). Skillnaden mellan det svagaste ljudet ett friskt öra kan utsättas för och det starkaste ljudet örat kan utsättas för utan att skadas är mer än en miljon gånger. För att slippa använda sjusiffriga tal så används en logaritmisk skala, dB-skalan. En fördubbling av ljudet innebär en ökning av ljudnivån med 3 dB.

Det krävs dock att ljudnivån ökar med cirka 10 dB för att vi ska uppleva att ljudet fördubblas. För att ta hänsyn till det mänskliga örats uppfattning av olika frekvenser och ljudtrycksnivåer används ofta ett så kallat A-filter. Ljudtrycksnivåerna redovisas då i dBA. Oftast räknar man med genomsnittsnivåer.

Mer information

Att tänka på inför en bullermätning

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den