Fastighetsägares ansvar

Så kan du rätta till problem med temperatur och drag

Om någon av dina hyresgäster klagar på luftdrag eller på att det är för varmt eller kallt i bostaden, ska du som fastighetsägare kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls. Vid utredning av temperatur och drag ska du använda standardiserade mätmetoder.

Orsaker till problemet

Huset kan vara dåligt isolerat med kyla och drag som följd. Om bostaden ligger nära ouppvärmda utrymmen som till exempel källare och trappuppgång kan det kännas kallt även om lufttemperaturen ligger kring 21-22 grader. Om det istället är för varmt inomhus kan det bero på att värmesystemet inte fungerar som det ska eller att bostaden saknar tillräckliga möjligheter att stänga ute solen, till exempel genom persienner eller markiser.

Temperatur

Hur vi upplever en temperatur beror inte bara på luftens temperatur, utan även på temperaturen på de ytor som omger oss, det vill säga golv, väggar och fönster. 

Enligt råd från Folkhälsomyndigheten bör lufttemperaturen inomhus vara 20 grader Celsius mätt med vanlig temperaturgivare. Vissa grupper av människor, till exempel äldre, reumatiker eller rörelsehindrade, kan vara känsligare för kyla. I deras bostäder bör lufttemperaturen vara 22 grader Celsius. Temperaturen bör inte överstiga 26 grader på sommaren eller 24 grader under resten av året.

Drag

Drag orsakas bland annat av otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler. När väggar, golv eller fönster har lägre temperatur än vad luften har så kan man också uppleva drag i form av kallras eller strålningsdrag. Både kallras och strålningsdrag orsakas av dåligt isolerade fönster.

Utredning av temperatur och drag

Standardiserade mätmetoder bör användas vid utredning av temperatur och drag. 

Indikerande mätning

För att ta reda på om temperaturen i en lägenhet utgör en olägenhet kan undersökning göras i två steg. Det första steget är att du som fastighetsägare gör en enklare mätning, en så kallad indikerande mätning. Då använder du en vanlig temperaturgivare. Om den indikerande mätningen över- eller underskrider Folkhälsomyndighetens rekommenderade temperaturer, eller visar att det finns drag, bör du gå vidare och göra en utförligare operativ mätning. 

Operativ mätning

För att bedöma hur temperaturen upplevs kan man mäta den operativa temperaturen. Den operativa temperaturen är ett medelvärde av luftens temperatur och medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor. För denna mätning krävs särskild utrustning.

Mer information om temperaturer och mätningar hittar du via denna länk till Folkhälsomyndighetens hemsida

Uppdaterad den