Fastighetsägares ansvar

Så kan du rätta till problem med temperatur och drag

Om någon av dina hyresgäster klagar på luftdrag eller på att temperaturen i bostaden är för låg eller för hög ska du som fastighetsägare kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls. Du bör använda standardiserade mätmetoder vid en utredning av temperatur och drag.

Problem med temperatur och drag kan ha olika orsaker. Huset kan vara dåligt isolerat med kyla och drag som följd. Om bostaden ligger i anslutning till ouppvärmda utrymmen som till exempel källare och trappuppgång kan det kännas kallt även om lufttemperaturen ligger kring 21-22 grader. Om det istället är för varmt inomhus kan det bero på att värmesystemet inte fungerar som det ska eller att bostaden saknar tillräckliga möjligheter att stänga ute solen, till exempel genom persienner eller markiser.

Hur vi upplever en temperatur beror inte bara på luftens temperatur, utan även på temperaturen på de ytor som omger oss, det vill säga golv, väggar och fönster. För att bedöma hur temperaturen upplevs kan man mäta den operativa temperaturen. Den operativa temperaturen är ett medelvärde av luftens temperatur och medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor. För denna mätning krävs särskild utrustning, därför är det vanligast att man börjar med att göra en indikerande mätning av lufttemperaturen med vanlig temperaturgivare. 

Drag orsakas bland annat av otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler. När väggar, golv eller fönster har lägre temperatur än vad luften har så kan man också uppleva drag i form av kallras eller strålningsdrag. Både kallras och strålningsdrag orsakas av dåligt isolerade fönster.

Utredning av temperatur och drag

Standardiserade mätmetoder bör användas vid utredning av temperatur och drag. Undersökningen kan göras i två steg. Eftersom det krävs speciell utrustning för att genomföra en operativ temperaturmätning brukar man börja med en enklare, indikerande mätning, med en vanlig temperaturgivare.  Om den indikerade mätningen över- eller underskrider Folkhälsomyndighetens rekommenderade temperaturer, eller visar att det finns drag, bör man gå vidare och göra en utförligare operativ mätning.

Enligt råd från Folkhälsomyndigheten bör lufttemperaturen inomhus vara 20 grader Celsius mätt med vanlig temperaturgivare. Vissa grupper av människor, till exempel äldre, reumatiker eller rörelsehindrade, kan vara känsligare för kyla. I deras bostäder bör lufttemperaturen vara 22 grader Celsius. Temperaturen bör inte överstiga 26 grader på sommaren eller 24 grader under resten av året.

Mer information om temperaturer och mätningar se Folkhälsomyndigheten

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den