Radon

Radonmätning

Hand håller i en rund svart dosa. Dosan täcker halva handen.
Så här ser en mätdosa ut, som används för mätning av radon.

Mellan 1 oktober och 30 april är det mätperiod för radon. En radonmätning är både enkel och relativt billig att göra. Den vanligaste metoden för att mäta radon i inomhusluften är att använda så kallade spårfilmsdosor. Om du bor i villa får du själv betala och utföra mätningen, i flerbostadshus är det fastighetsägaren som ansvarar för att radonmätningar görs.  

För att göra en radonmätning beställer du små mätdosor (spårfilmsdosor) från något av de godkända mätlaboratorierna eller saneringsföretagen för radon i inomhusluft. Det finns många laboratorier och företag och du hittar dem lättast genom att söka på nätet. Mätdosorna skickas hem till dig med posten. Du placerar ut dem enligt anvisningarna och när mätperioden är slut skickar du in dosorna för analys. Efter mätningen skickar du tillbaka dosorna. Du får oftast resultatet inom några veckor. 

Strålsäkerhetsmyndighetens information om radonmätning

Långtidsmätning

För att resultatet ska kunna jämföras med de rikt- och gränsvärden som finns för radon i inomhusluft ska mätningen pågå i minst två månader men helst i tre månader. Mätperioden ska dessutom infalla under eldningssäsongen som varar mellan 1 oktober och 30 april.

Korttidsmätning

Man kan också mäta en kortare tid men då blir resultatet inte lika tillförlitligt. Det vanligaste är då att mäta med spårfilm under 10 dygn. Resultatet av en korttidsmätning är bara rådgivande och en bör därför bara göras om det inte finns tid för en längre mätning.

Faktablad om radonfritt boende från Strålsäkerhetsmyndigheten

Radonbidrag

Pengarna till bidraget till radonsanering är på väg att ta slut. Regeringen har inte givit mer pengar till bidraget. Länsstyrelsen får fatta beslut i ansökningar som kommit in till och med den 22 april 2021. För ansökningar som kommit in senare är det osäkert om pengarna räcker till.

Läs mer om radonbidraget på länsstyrelsen sida

Har du några frågor?

Hör av dig till Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller mejl karlstadskommun@karlstad.se

Uppdaterad den