Boendemiljö

Det här kan du göra om du störs där du bor

Om du i din bostad störs av exempelvis lukt, buller, vedeldning eller mögel kan du vända dig till oss på miljöförvaltningen. Du når oss via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00, tonval 4.

Störningar i bostadsmiljön kan komma ifrån flera olika källor och upplevs ofta olika. Miljöförvaltningen bedömer om störningen är en olägenhet* och kan kräva åtgärder om det visar sig behövas.

Har du problem som handlar om lukt, fukt, mögel, buller, ventilation, radon, temperatur och andra inomhusmiljöfrågor kan du vända dig till oss. Det gäller också om du har klagomål på störande buller från till exempel fläktar, restauranger/diskotek, skällande hundar, nedskräpning, skadedjur eller vedeldning.

Inomhusmiljöfrågor

Flerbostadshus

Om du bor i flerbostadshus ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening, som har ansvar för att utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön.

Bostadsrätt

Om du äger en bostadsrätt kan du också själv vara ansvarig för vissa områden. Läs föreningens stadgar och bostadsrättslagen eller prata med någon i styrelsen för att få reda på om ansvaret att åtgärda är ditt eller föreningens. Om bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren inte åtgärdar problemen kan du som bor i flerfamiljshus i de flesta fall få hjälp genom att vända dig till oss på miljöförvaltningen.

Vi handlägger normalt inte frågor kring boendestandard, till exempel slitna tapeter eller allmänt dåligt underhåll i fastigheten. Har du frågor om detta kan du vända dig till hyresgästföreningen eller hyresnämnden.

Så hanterar vi din anmälan

  • Vi gör en bedömning av om problemet enligt lagen kan vara en risk för olägenhet för människors hälsa.
  • Om problemet bedöms som en sådan kan vi ställa krav på att fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller den som annars orsakar störningen gör någonting åt det.

Om du bor i enfamiljshus (villa) kan du vända dig till ett försäkringsbolag eller ett konsultföretag för att få råd om hur problem med inomhusmiljön kan åtgärdas.

Är du osäker på om ditt klagomål ska handläggas av miljöförvaltningen – ta då kontakt med oss så gör vi en bedömning. Det är viktigt att du ger oss en så detaljerad beskrivning som möjligt, annars kan handläggningen bli försenad. Om du vill lämna mycket information vill vi ha in uppgifterna skriftligt:

* Olägenhet - störning

Med olägenhetför människors hälsa menas ”en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt (skadligt eller dåligt) och som inte är ringa eller helt tillfällig”. Med ringa menas att störningen måste vara av viss betydenhet innan vi bedömer störningen som olägenhet.

Det går alltså inte att klaga på något som de flesta inte anser vara en störning. Exempelvis måste man ibland acceptera att det förekommer vissa ljud i flerfamiljshus där många människor bor tätt tillsammans - exempelvis ljud från lekande barn dagtid även om man själv arbetar natt och ljud från sopbilar tidigt på morgonen i de centrala stadsdelarna. Vi utreder inte störningar som sker vid enstaka tillfällen eftersom störningen måste vara av återkommande karaktär.

Hit vänder du dig om andra störningar

  • Lösspringande katter och kaniner - prata med katt-/kaninägaren.
  • Klagomål på vilda djur som till exempel kråkor och duvor. Kontakta i första hand din fastighetsägare. Du kan också kontakta teknik- och fastighetsförvaltningen om du har frågor som rör störande fåglar.
  • Ovårdad tomt – kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.
  • Arbetsmiljöfrågor – kontakta Arbetsmiljöverket.
  • Övriga problem med inomhusmiljön i villor (enbostadshus) – kontakta konsult inom respektive område.

* En störning som kan påverka människors hälsa och som inte är tillfällig eller ringa räknas i lagens mening som en så kallad olägenhet.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den