Boendemiljö

Besiktning av ventilation eller hiss

Du som äger ett flerbostadshus, kontorsbyggnad eller liknande behöver regelbundet göra funktionskontroller av ventilationssystemen.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, innebär att besiktningar ska utföras med följande intervall beroende på typ av ventilationssystem:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande byggnader oavsett typ av ventilationssystem: vart tredje år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT och FTX-ventilation: vart tredje år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX -och S-ventilation: vart sjätte år.

F=fläktventilation där frånluften är fläktstyrd.

FT= fläktventilation där både frånluft och tilluft är fläktsstyrda.

FTX och FX = fläktventilation med värmeåtervinning.

S=självdrag.

Läs mer om obligatorisk ventilationskontroll, OVK,  på Boverkets webbplats.

En- och tvåbostadshus kontrolleras när de börjar användas

En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktningar. Injustering av ventilationen ska ske när byggnaden börjar användas. När det gäller nya bostadshus ska obligatorisk ventilationskontroll göras innan byggnaden börjar användas.

Kontakta oss

Har du frågor om besiktning av ventilation eller hissar är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på de flesta av dina frågor, annars hänvisar de dig vidare till rätt person.

Du når Kontaktcenter genom att ringa 054-540 00 00, skriva till karlstadskommun@karlstad.se eller besöka Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.

Uppdaterad den