Bostäder

Bidrag för bostadsanpassning

Rullstolsburen på väg upp för rampen till Västra flygeln

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Du ska bo där permanent och behovet ska vara långvarigt eller bestående. Det kostar ingenting att söka bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidraget ska ge dig som har en funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv. Du kan få bidrag till åtgärder både inom- och utomhus. Du får inte bidrag om åtgärden hör till normalt underhåll eller beror på byggnadstekniska brister.

Så söker du bostadsanpassningsbidrag

Du måste göra en ansökan för att få bostadsanpassningsbidrag. Du kan antingen använda e-tjänsten eller fylla i blanketten.

E-tjänst för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Nödvändiga intyg

För att vi ska kunna ge bidrag måste du skaffa ett intyg som styrker ditt behov. Intyget ska skrivas av en arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig. Du skickar med intyget och eventuella uppgifter om kostnader, offerter och ritningar med ansökan.

Om du söker bidrag efter anpassningen ska du ha dokumenterat hur bostaden såg ut innan åtgärden.

Behövs fastighetsägarens medgivande?

Bor du i en hyresrätt måste fastighetsägaren alltid godkänna att åtgärden får utföras. Bor du i en bostadsrätt ska bostadsrättsföreningen godkänna åtgärder som ska utföras på fasader, i trapphuset och omgivningen utanför huset.

Kan du få bostadsanpassningsbidrag när du bygger nytt?

När du ska bygga nytt eller renovera får du bidrag om du har skäl för en att få din bostads utformat utifrån särskilda behov. Du kan läsa mer om detta i plan- och bygglagen.

Kan du få bostadsanpassningsbidrag om du flyttar?

Ja, det får du om du väljer en bostad som är lämplig för dig och din funktionsnedsättning. Väljer du en bostad som kommunens teknik- och fastighetsnämnd inte tycker är lämplig kan du endast få bidrag för mindre åtgärder.

Kan du söka återställningsbidrag?

Fastighetsägarna till flerbostadshus kan söka återställningsbidrag. Ägarna till småhus kan inte söka återställningsbidrag.

E-tjänst för ansökan om återställningsbidrag

Blankett för ansökan om återställningsbidrag

Överklagan

Du kan överklaga teknik- och fastighetsnämndens beslut till Förvaltningsrätten, genom att skicka överklagan till oss. Vi vidarebefordrar den och alla andra handlingar till Förvaltningsrätten.

Kontakt

Ann-Christine Gustavsson
E-post: ann-christine.gustavsson@karlstad.se
Telefon: 054-540 67 66

Korosh Akbarzadeh
E-post: korosh.akbarzadeh@karlstad.se
Telefon: 054-540 67 62

Mer information

Handbok för bostadsanpassningsbidraget på Boverkets webbplats

Fakta om bostadsanpassningsbidrag

Bostadscenter.se - en hemsida med allt du behöver veta om bostadsanpassning.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den