Bygga och bo

Vill du friköpa en tomträtt?

I Karlstads kommun finns det i dag cirka tusen tomträtter där den som nyttjar tomtmarken betalar en avgift i form av avgäld till kommunen. När det gäller privata småhus får tomträttsinnehavaren friköpa marken av kommunen. I dag tecknas inga nya tomträtter för småhus.

En tomträttsinnehavare kan teckna avtal med kommunen om att få nyttja marken där huset står. Normalt gäller rätten i 60 år. Från och med 1 januari 2011 tecknas inte några nya tomträttskontrakt när det gäller småhus. Avgiften för tomträtten kallas för tomträttsavgäld, och den bestäms utifrån olika faktorer, läs mer om det här: Så fungerar det.

En tomträttsinnehavare kan friköpa tomträtten från kommunen. Så går det till friköpa en tomträtt.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den