Bygga och bo

Tomträtter

I Karlstads kommun finns det idag cirka tusen tomträtter där den som nyttjar tomtmarken betalar en avgift i form av avgäld till kommunen. När det gäller privata småhus får tomträttsinnehavaren friköpa marken av kommunen. 

Tomträttskontrakt

En tomträttsinnehavare kan teckna avtal med kommunen om att få nyttja marken där huset står. Normalt gäller rätten i 60 år. Från och med 1 januari 2011 tecknas inte några nya tomträttskontrakt när det gäller småhus. Avgiften för tomträtten kallas för tomträttsavgäld, och den bestäms utifrån olika faktorer, läs mer om det här: Så fungerar det.

Vill du friköpa din tomträtt?

En tomträttsinnehavare kan friköpa tomträtten från kommunen. Så går det till friköpa en tomträtt.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den