Bostäder

Bostadsarrenden

Bostadsarrende heter den upplåtelseform där kommunen arrenderar ut sin mark till privatperson med fritidshus. I dag tecknar kommunen inga nya arrendeavtal, men de som finns sedan tidigare löper vidare. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som har ett bostadsarrende och hur man gör en överlåtelse.

Ansök om att förändra något på ditt arrende

De flesta förändringar kräver markägarens, det vill säga teknik- och fastighetsförvaltningens, tillstånd. Med vår e-tjänst kan du ansöka om ett sådant tillstånd. Observera att ett tillstånd från teknik- och fastighetsförvaltningen inte ersätter eventuellt bygglov, strandskyddsdispens eller andra tillstånd som kan krävas enligt lag.

Till e-tjänst för ärenden som gäller bostadsarrenden

Frågor?

Kontakta markförvaltare Sandra Erlandsson.
E-post: sandra.erlandsson@karlstad.se
Tfn 054-540 17 14

Om vad som gäller på bostadsarrenden

Uppdaterad den