Karlstad växter så det knakar!

Hjärterum - vi söker boende till nyanlända

Kampanj Hjärterum - vi söker boende till nyanlända. Bild på familj i en dörröppning.
Var med och gör Karlstad till en kommun för alla du också!

Karlstad växer så att det knakar. Det är kul att vi närmar oss visionen om en stad med 100 000 invånare. Men alla människor som flyttar hit behöver någonstans att bo.

Just nu pågår många olika byggprojekt men de börjar bära ordentlig frukt först om några år. Under de närmaste åren kommer trycket på bostäder vara stort. Innan har vi haft bostadsbrist bland våra studenter. Just nu söker vi bostäder till nyanlända.

Vill du hjälpa till, har du någon form av boende som du kan tänka dig att hyra ut? Du gör en god sak för nya Karlstadsbor och får samtidigt lite extra pengar till hushållet.

Vi söker allt från lediga rum till mindre lägenheter och stugor. Du väljer själv hur länge du vill hyra ut.

När du anmäler intresse för att hyra ut så gör vi först en besiktning av boendet. I nästa steg matchas boendet med lämplig hyresgäst.

Så här går det till när du vill hyra ut

Du anmäler ditt intresse till Kontaktcenter, telefon: 054-540 00 00-svarsgrupp 1. Efter det blir du senast inom tre dagar kontaktad av en bostadskonsulent från avdelningen för nyanlända. Vi svarar på dina frågor och du har möjlighet att berätta om boendet du vill hyra ut. Om det fortfarande är intressant stämmer träff med dig och gör ett hembesök för att titta på bostaden du vill hyra ut och pratar om de frågor du har kring uthyrningen. 

Om du bestämmer dig för att hyra ut och vi kommer överens så skriver Karlstads kommun ett förstahandskontrakt med dig.

Efter kontraktsskrivning gör bostadskonsulent och socialsekreterare en matchning för att ta reda på vilken hyresgäst som passar bäst i det boende som du hyr ut. Under tiden får du information inför det att hyresgästen ska flytta in hos dig.

Stöd från avdelningen för nyanlända

Vi genomför en dokumenterad besiktning innan inflyttningen och vid utflyttningen. Normalt slitage ingår i hyran och bostadskonsulenten går tillsammans med dig igenom vad som ingår i begreppet normalt slitage.

Hyresgästen, som oftast är nyinflyttad till Karlstad, får vid inflyttningen en introduktion till sitt nya boende. Den är anpassad efter varje hyresgäst och sker i samråd med dig som hyr ut.

Uppstår frågor eller problem i boendet, så ringer du till avdelningen för nyanlända via receptionen:  054-540 85 70. De ser till att du blir kontaktad av handläggare snarast möjligt.

Hyra och skatt

Du får göra skatteavdrag när du hyr ut delar av ditt hus, din bostadsrätt eller hyresrätt. Det innebär i många fall att du får behålla alla de pengar du tar ut i hyra.

När du hyr ut en del av din bostad ska du redovisa ett eventuellt överskott av uthyrningen som inkomst av kapital.

Du får göra ett schablonavdrag på 40 000 kr vid uthyrning av småhus, bostadsrätt eller hyresrätt. Du får dessutom göra avdrag för den avgift eller hyra du själv betalar för den del du hyr ut, om du hyr ut en bostadsrätt eller hyresrätt.

Vid uthyrning av småhus får du avdrag med 20 procent av hyresintäkten, utöver schablonavdraget på 40 000 kr.

Exempel

  • Du har en hyresrätt på 100 kvm där du hyr ut ett rum på 20 kvm till en student. Du betalar själv 10 000 kr/månad i hyra.
  • Du får då alltså göra avdrag med 2000 kr/mån för den del som du betalar åt studenten.
  • Tar du sedan 3000 kr/månad för detta rum så är det således bara 1000 kr som är beskattningsbart.
  • Detta exempel multiplicerat med 12 månader ger en intäkt på 12 000 kr/år. Men eftersom det dessutom finns ett schablonavdrag på 40 000 så behöver du inte ta upp något överskott i din inkomstdeklaration.

Sammanfattningsvis: Det är endast om du har hyresintäkter över 40 000 kr/år, efter avdrag för egen hyra av det uthyrda rummet, som inkomstbeskattning blir aktuellt.

Avtal

Karlstads kommun vill i första hand teckna ett tillsvidareavtal med dig som äger bostaden.

Om inte parterna har avtalat att uppsägningstiden ska vara längre, är grunden att hyresvärden kan säga upp ett tillsvidare­avtal till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägning. Även hyresgästen kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen.

Lagar och regler

Om du vill fördjupa dig i lagtext så är det framförallt hyreslagen som gäller. Du hittar den i jordabalkens tolfte kapitel. Tänk på att upplåtelseformen styr hur lagen ska tillämpas.

Länk till riksdagen.se - jordabalken

Villa, bostadsrätt, ägarlägenhet

För dessa upplåtelseformer gäller lag om uthyrning av egen bostad (2012:978), även kallad privatuthyrningslagen. Privatuthyrningslagen hänvisar i de allra flesta avseenden till hyreslagen i jordabalkens tolfte kapitel och är alltså tillämpbar när det handlar om en lägenhet som den som hyr ut äger direkt eller indirekt. Till exempel en villa, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Lagen gäller även när en del av bostaden hyrs ut, till exempel ett möblerat eller omöblerat rum.

Länk till riksdagen.se - lag om uthyrning av egen bostad

Däremot gäller privatuthyrningslagen inte när:

  • En hyresrätt hyrs ut i andra hand.
  • Syftet med uthyrning är att hyresgästen ska använda lägenheten för fritidsändamål.
  • Då uthyrningen sker i näringsverksamhet.

Observera att om någon upplåter två lägenheter gäller privatuthyrningslagen bara för den första upplåtelsen. Den som hyr ut mer än två lägenheter anses normalt bedriva uthyrning i näringsverksamhet och lagen om uthyrning av egen bostad gäller då inte för någon av upplåtelserna.

Hyresgästen får inget besittningsskydd när bostaden hyrs enligt lagen om uthyrning av egen bostad. Något avtal om avstående från besittningsskydd behövs alltså inte vid sådana uthyrningar.

Hyresrätt

Uthyrning av hyresrätt till inneboende är en form av andrahandsuthyrning och omfattas därmed inte av lagen om uthyrning av egen bostad. Vid all uthyrning av en hyresrätt är det tolfte kapitlet i jordabalken, det vill säga hyreslagen, som är tillämpbar. Du hittar lagtexten i sin helhet på Riksdagens webbplats.

En hyresgäst som bor i hyresrätt får inte hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till någon annan utan hyresvärdens samtycke.

Hyresgästen får enligt hyreslagen besittningsrätt av bostaden från den första dagen. Enligt 12 kap. 45§ jordabalken (1970:994), gäller det dock inte om:

  • Hyresavtalet avser upplåtelse av en lägenhet i andra hand och avtalet upphör innan det har varat längre än två år i följd.
  • Lägenheten avser del av upplåtarens egen bostad.

Hyr du ut en hyreslägenhet i andra hand till samma person i över 2 år så kommer den personen att få besittningsrätt av lägenheten.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta avdelningen för nyanlända via Kontaktcenter: 054- 540 00 00.

Informationsblad  Hjärterum - vi söker boende till nyanlända (PDF)

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den