Så här kan du hjälpa till

Alla behöver någonstans att bo

bild på nyckelknippa som sitter i ett dörrlås
Vi hoppas att du som fastighetsägare vill vara med och bidra!

Många människor tvingas på flykt undan våld och förföljelse i världen. Aldrig förr har så många sökt skydd i Sverige.

Under 2017 kommer drygt 600 av dem till Karlstad allt eftersom de får sina uppehållstillstånd. Bostadsfrågan är central. De människor som flyttar hit behöver någonstans att bo. Vi behöver
tillsammans skapa bra förutsättningar för de som är här och de som kommer att stanna. Det är ett långsiktigt arbete men under de 2-3 närmaste åren kommer trycket på bostäder att vara extra stort.

Vi hoppas att du som fastighetsägare vill vara med och bidra. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa en kommun för alla.

En stad för alla

Mångfald och bra åldersfördelning är två förutsättningar för fortsatt tillväxt i Karlstad, men andelen inrikes födda i arbetsför ålder minskar samtidigt som pensionsavgångarna ökar. Redan i dag saknar vi en rad nyckelkompetenser, inte minst inom skola, vård och omsorg.

Att vi har ett bra mottagande vad gäller till exempel bostad, utbildning och praktik har betydelse både för individens välmående och möjligheter till integration men också för Karlstads fortsatta utveckling och tillväxt. Därför är det viktigt att vi tar vara på de nyanlända personerna som kommit till Sverige.

Så här fungerar det

• Som fastighetsägare tecknar du ett avtal med oss på Karlstads kommun.
• Som nyanländ tecknar du till att börja med ett andrahandskontrakt med
kommunen.
• Kommunens personal hjälper den nyanlände tillrätta, ger bostadsintroduktion
och boendestöd.

Boendestöd

Karlstads kommun erbjuder boendestöd till nyanlända under det första året. Vår avdelning för nyanlända har socialsekreterare, bostadskonsulent och bohandledare som arbetar med stöd och uppföljning av boendeplan och boendestöd.

Information som ingår i introduktionen:
• rutiner för hyresinbetalningar
• allmänna regler för boendet
• sopsortering och återvinning
• skötsel av lägenheten
• användning av tvättstuga
• om närområdet.

Kommunalt kontrakt

Kommunen tar ansvar för de lägenheter som en fastighetsägare bidrar med genom
att Karlstads kommun:
• är förstahandshyresgäst
• garanterar hyresinbetalningar
• ansvarar för eventuell skadegörelse och slitage
• erbjuder hushållen boendestöd
• erbjuder vid särskilda behov
individuellt och behovsstyrt fördjupat boendestöd
• erbjuder vid behov hushållet en särskilt utsedd resursperson
• erbjuder fastighetsägare stöd inom 24 timmar vid exempelvis störning (måndag–fredag klockan 8.00–17.00).

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Karlstads kommun, avdelningen för nyanlända: 054-540 85 70.

Informationsfolder - så här kan du som fastighetsägare hjälpa till (PDF)

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den