Bygga och bo

Brandskydd och sotning

Räddningstjänsten har information om hur du kan förebygga bränder och andra vanliga olyckor för att höja din och din familjs säkerhet och trygghet. Både hemma och på fritiden. På deras webbplats kan du bland annat läsa mer om brandskydd och sotning.

Kommunen ansvarar för att någon sotar hos dig som har en sotningspliktig eldstad med tillhörande rökkanal. Kommunen ansvarar också för att det genomförs brandskyddskontroll. Vid brandskyddskontrollen kollar skorstensfejarteknikern att din eldstad och rökkanal inte har några farliga brister och att det finns skyddsanordningar på taket som gör att det går att ta sig till din skorsten på ett säkert sätt.

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll på Räddningstjänstens webbplats.

Bra information på Räddningstjänstens webbplats

Läs mer om till exempel bostadssäkerhet, utrymning vid brand, eldning utomhus och sotning på raddningkarlstad.se.

Uppdaterad den