Bygga och bo

Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Bild på bostäder vid vattnet.
Illustrationsbild. Bostäder vid vattnet

Här hittar du information om hur det går till att söka bygglov, stycka av en fastighet eller söka strandskyddsdispens.

Du kan också få reda på vad som gäller kulturhistoriska byggnader och vilka byggnader och miljöer som pekats ut som särskilt värdefulla.

Du kan även beställa kartor eller ritningar, ta reda på vem som äger en fastighet eller få mätningar utförda.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den