Bygga och bo

Bygglov - bygga nytt, ändra, riva, gräva

Bild på bostäder vid vattnet.
Illustrationsbild. Bostäder vid vattnet

Här hittar du information om hur det går till att söka bygglov, stycka av en fastighet eller söka strandskyddsdispens.

Du kan också få reda på vad som gäller kulturhistoriska byggnader och vilka byggnader och miljöer som pekats ut som särskilt värdefulla.

Vill du beställa kartor eller ritningar, ta reda på vem som äger en fastighet eller få mätningar utförda hittar du det också på dessa sidor.

Uppdaterad den