Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Bygglov och andra lov

Snickare spikar på fasad.
Här kan du läsa mer om bland annat bygglov, marklov och rivningslov.

Om du ska bygga nytt, bygga till, sätta upp en skylt, göra markförändringar eller riva en byggnad måste du i de flesta fall söka om lov (bygglov, marklov eller rivningslov) hos stadsbyggnadsförvaltningen. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en så kallad anmälan.

Behövs lov eller anmälan?

Det vanligaste är att det behövs bygglov. Även om du inte behöver bygglov kan du behöva göra en anmälan och få startbesked innan du sätter igång. Här ser du vad som gäller för olika typer av ärenden.

Läs mer om lov och anmälan

Bygglov

Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad krävs oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Om du glasar in en uteplats under tak räknas det som en tillbyggnad. Även vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader. Exempel på det är husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid.

Läs mer om bygglov och hur du ansöker

Anmälan enligt plan- och bygglagen

Vissa åtgärder kräver inte lov, utan bara en anmälan till kommunen. Då behöver du vänta på att få startbesked innan du sätter igång. Exempel på åtgärder som kräver anmälan är exempelvis nybyggnad av Attefallshus och rivning utanför ett område med detaljplan.

Läs mer om anmälan

Marklov

Om du ska göra större förändringar av marknivån, fälla träd eller plantera skog kan du behöva ansöka om marklov.

Läs mer om marklov

Rivningslov

Om du ska riva en byggnad, eller del av en byggnad, som är placerad inom detaljplanerat område eller har beviljats lov tidigare krävs det oftast ett rivningslov. Byggnader som inte har ett beviljat bygglov och är placerad utanför ett område med detaljplan kräver en anmälan. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas också som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Då behöver du ansöka om bygglov.

Läs mer om rivningslov

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ansöker du om när du vill bygga nytt utanför detaljplanelagt område, på en tomt som inte är avstyckad. Det är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Läs mer om förhandsbesked

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov, status på ditt ärende och hjälper till att beställa ritningar. Här ser du även besökstider hos bygglovsavdelningen.

Läs mer om hur du kan kontakta oss

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den