Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Bygglov och andra lov

Snickare spikar på fasad.
Här kan du läsa mer om bland annat bygglov, marklov och rivningslov.

Om du ska bygga nytt, bygga till, sätta upp en skylt, göra markförändringar eller riva en byggnad måste du i de flesta fall söka om lov (bygglov, marklov eller rivningslov) hos stadsbyggnadsförvaltningen. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en så kallad anmälan.

Uppdaterad den