Bygglov och andra lov

Bygglov

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur.

Bygglovet, steg för steg.

Att tänka på innan du ansöker om bygglov

 • Förhandsbesked - om du vill bygga nytt, utanför detaljplanerat område, på fastighet som inte tidigare är bebyggd, har du möjlighet att först ansöka om förhandsbesked .
 • Nybyggnadskarta - om du ska bygga nytt inom område med kommunalt vatten och avlopp behöver du en nybyggnadskarta.
 • Strandskyddsdispens - om fastigheten ligger inom strandskyddat område kan din åtgärd kräva att du även måste ansöka om strandskyddsdispens.
 • Marklov - om du önskar att utföra större förändringar av marknivån inom detaljplanerat område, före beviljat bygglov, behöver du ansöka om marklov.
 • Vanliga frågor och svar. Under du över något? Kanske hittar du svaren här.

Så gör du för att ansöka

Du kan ansöka om bygglov, marklov eller rivningslov genom att använda vår e-tjänst eller vår pappersblankett. Vi ser helst att du använder e-tjänsten eftersom du då enkelt kan följa ditt ärende, får snabbare och enklare kommunikation med din handläggare vilket kan innebära snabbare handläggningstid.

Ansök via e-tjänst

Du ansöker elektroniskt genom bygglovtjänste mittbygge.se.

 1. Välj kommun i rullningslistan


 2. Logga in med e-legitimation och välj sedan "Kommunens e-tjänster" i rullningslistan.


 3. Till e-tjänsten

Ansök via pappersblankett

Blankett för ansökan om lov

Checklistor för vad du behöver skicka in

Använd någon av nedstående checklistor för att se vilka handlingar som krävs för några av de vanligaste projekten.

Hittar du inte en checklista för ditt ärende, ring kontaktcenter på tfn 054-540 00 00.

De ritningar du skickar in ska vara

 • Skalenliga.
 • I två exemplar.
 • Ritat på blankt vitt papper. Ej ritade på rutigt, randigt eller färgat papper.
 • Alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas.
 • Avstånd till tomtgränser ska måttsättas.

Kontrollplan och kontrollansvarig

Du behöver alltid en kontrollplan vid alla bygglov och anmälningar och i de flesta fall även en kontrollansvarig. Kontrollplanen är viktig för att du ska kunna intyga att du uppfyller plan- och bygglagen. I de flesta fall kan ditt ärende inte börja handläggas förrän du har lämnat in din kontrollplan.

Exempel på ritningar

Här kan du se exempel på hur olika ritningar kan se ut. Exemplen är hämtade från Bygglovsalliansen.

Vill du ansluta till kommunalt vatten och avlopp?

Söker du bygglov för att bygga nytt hus? Glöm då inte att göra en så kallad servisanmälan ifall du vill koppla ditt nybygge till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Om du redan är ansluten, men bygger till ditt hus eller utökar din tomt ska det också anmälas till VA-enheten

Mer information om kommunalt vatten och avlopp

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den