Bygglov och andra lov

Bygglov och anmälan

Kvinnlig snickare bygger hus

När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du oftast ansöka om bygglov. Åtgärder som inte kräver bygglov kan ändå vara anmälningspliktiga.

Bygglov behövs bland annat för att:

 • bygga nytt
 • bygga till
 • ändra användningen av en byggnad väsentligt (till exempel från bostad till förskola)
 • inreda ytterligare bostad eller lokal
 • ändra utseende på byggnad, som bland annat tak, färgbyte, ändring av fönster och dörrar.
 • bygga plank och murar
 • anlägga nya parkeringsplatser som inte hör till en fastighet för ett en- eller tvåbostadshus

Anmälan behövs bland annat för att:

 • ändra konstruktion i en byggnad
 • installera eller ändra en eldstad
 • bygga ett attefallshus eller göra en attefallstillbyggnad
 • riva byggnad utanför detaljplanelagt område

OBS! Det krävs alltid bygglov om åtgärderna hamnar närmare än 4,5 meter till gräns mot gata eller allmän plats.

Förbered ditt ärende

I våra guider hittar du allt du behöver veta om våra vanligaste ärenden innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan.

Till guiderna

Så gör du för att ansöka

Du kan ansöka om bygglov, marklov eller rivningslov genom att använda vår e-tjänst eller vår pappersblankett. Vi ser helst att du använder e-tjänsten eftersom du då enkelt kan följa ditt ärende, får snabbare och enklare kommunikation med din handläggare vilket kan innebära snabbare handläggningstid.

Ansök via e-tjänst

Du ansöker elektroniskt genom bygglovtjänsten mittbygge.se.

 1. Välj kommun i rullningslistan


 2. Logga in med e-legitimation och välj sedan "Kommunens e-tjänster" i rullningslistan.


 3. Till e-tjänsten

Ansök via pappersblankett

Blankett för ansökan om lov

Blankett för anmälan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den