Bygglov och andra lov

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ansöker du om när du vill bygga nytt utanför detaljplanelagt område, på en tomt som inte är avstyckad.

I prövningen om ett förhandsbesked tittar handläggaren på om det är möjligt att tillåta byggnation på den tänkta platsen med hänsyn till landskapet och om det till exempel är möjligt att anordna vatten och avlopp.

Beslut om ett förhandsbesked ska fattas av stadsbyggnadsnämnden som sammanträder en gång i månaden. Det gör att den här typen av ärenden har längre handläggningstid än ett bygglov.

När du har fått ett positivt förhandsbesked ska du lämna in en ansökan om bygglov inom två år från den dag beslutet om förhandsbesked är taget. I annat fall måste en ny prövning om förhandsbesked göras.

Vad kostar förhandsbesked?

Avgiften baseras på den taxa som är antagen av kommunfullmäktige.
Se Vad kostar det? för pris.

Skicka med karta

När du ska ansöka om förhandsbesked krävs inte så omfattande handlingar. Det som krävs är en karta där de tänkta fastighetsgränserna finns markerade, planerade in- och utfarter samt en markering där du tänkt att bygga. Kartan lämnas in tillsammans med ansökan.

Använd gärna kommunens webbkarta för att se fastighetsgränser. Det räcker att du skriver ut ett utsnitt av den och gör markeringarna ovan.

Kommunens webbkarta

Så gör du för att ansöka

Du kan ansöka om bygglov, marklov eller rivningslov genom att använda vår e-tjänst eller vår pappersblankett. Vi ser helst att du använder e-tjänsten eftersom du då enkelt kan följa ditt ärende, får snabbare och enklare kommunikation med din handläggare vilket kan innebära snabbare handläggningstid.

Ansök via e-tjänst

Du ansöker elektroniskt genom bygglovtjänsten mittbygge.se. Här kommer du till e-tjänsten

  1. Välj kommun i rullningslistan


  2. Logga in med e-legitimation och välj sedan "Kommunens e-tjänster" i rullningslistan.

Ansök via blankett

Pappersblankett för ansökan om förhandsbesked

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den