Bygglov och andra lov

Rivningslov

Om du ska riva en byggnad, eller del av en byggnad, som är placerad inom detaljplanerat område eller har beviljats lov tidigare krävs det oftast ett rivningslov.

Det gäller även utanför planlagt område, om det finns bestämmelser om detta i områdesbestämmelserna. Byggnader som inte har ett beviljat bygglov och är placerad utanför ett område med detaljplan kräver en anmälan om rivning.

Via detaljplanekartan kan du se om du bor innanför eller utanför ett område med detaljplan.

Så ansöker du om rivningslov

Du söker rivningslov med samma e-tjänst eller blankett som för bygglov. Mer information om hur då går tillväga och checklistor hittar du här.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den