Bygglov och andra lov

Vad kostar det?

En hög med mynt

Avgifter som tas ut i samband med bygglov och anmälan baseras på en grundavgift som beslutats av kommunfullmäktige.

Här hittar du exempel på vad bygglov och andra lov i Karlstads kommun kostar år 2019. Observera att priset kan variera beroende på vart ditt ärende är placerat och hur komplicerat ditt ärende är. Ärendet kan bli dyrare än exemplen visar.

Åtgärd Avgift för lov/anmälan inkl. startbesked
Nybyggnad villa < 240 kvadratmeter Cirka 23 200 kronor
Tillbyggnad villa < 50 kvadratmeter Cirka 7 200 kronor

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd < 50 kvadratmeter

Cirka 3 400 kronor
Braskamin/Eldstad Cirka 1 400 kronor
Byte av kulör, tak- eller fasadmaterial CIrka 2 400 - 4 700 kronor
Strandskyddsdispens Cirka 9 300 kronor
Inglasning av befintligt uterum

Cirka 3 600 kronor

Förhandsbesked

Cirka 5 600 kronor

Mur eller plank

Cirka 5 200 kronor

Andra avgifter kan tillkomma

Fler avgifter kan tillkomma utöver de som du hittar ovan. Här är några exempel:

  • Kungörelsekostnad i Post- och inrikes tidningar - tas alltid ut vid beslut om bygglov, rivningslov eller förhandsbesked.
  • Kostnad för hörande av grannar - tas ut om grannar eller andra sakägare ska få tillfälle att yttra sig i ansökan om lov eller förhandsbesked.
  • Planavgift - tas ut vid bygglov för nybyggnation inom vissa områden med detaljplan eller områdesbestämmelser som är upprättade efter 1987. Det kostar till exempel cirka 67 000 kronor för ett enbostadshus, oavsett storlek.
  • Nybyggnadskarta vid tomt upp till 1 999 kvadratmeter kostar cirka 8 400 kronor.
  • Förenklad nybyggnadskarta vid tomter utanför detaljplanelagt område eller kommunalt vatten och avlopp. Kostar cirka 6 200 kronor.
  • Utstakning/lägeskontroll, det vill säga om lantmäteriet behöver komma ut och markera vart huset ska stå. Det går även att anlita privat konsult och då tar kommunen inte ut någon avgift.
  • Stomnätsavgift - debiteras vid alla ärenden där utstakning begärts, oavsett om utstakningen görs av lantmäteriet eller privat konsult.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den