Så här söker du bygglov

Bygglov för pool

Pooler som grävs ner i marken kräver inte bygglov. Pooler ovan mark kan kräva bygglov.

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Vi rekommenderar att du kontaktar bygglovsavdelningen för att ta reda på vad som gäller för dig. 

Pooler är varken uppräknade bland de konstruktioner som kräver lov eller de som inte kräver lov i plan- och bygglagen. Men poolen kan, beroende på hur den ser ut och är konstruerad, anses vara något annat som kräver lov som en mur eller ett plank.

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och hur det ser ut kräva bygglov. Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också behövas bygglov för det.

Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt.

Anmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Uppdaterad den