Så här söker du bygglov

Anmälan för att installera kamin, spis eller kakelugn

01:39 min

Om du ska installera någon form av eldstad behöver du inte söka bygglov. Däremot behöver du göra en anmälan innan du börjar.

De större ändringarna av eldstad, skorsten eller rökkanal, som normalt är anmälningspliktiga är följande:

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, exempelvis från olja till pellets.

I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Förbered ritningar till anmälan

Innan du kan skicka in din anmälan måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din anmälan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Du behöver skicka in följande ritningar:

  • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska redovisa planlösningen med rumsanvändning. På planritningen ska placering av braskaminen anges.
  • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå skorstenens/rökkanalens höjd över taktäckningen och väderstreck för fasaden ska anges.

Exempel på ritningar för installation av braskamin 

Ta fram prestandadeklaration

I din anmälan ska du bifoga en prestandadeklaration. Prestandadeklarationen är en deklaration som intygar att kaminen uppfyller CE-märkning som är ett krav inom EU och Norge. Prestandadeklarationen får du av tillverkaren. Det kan vara bra att känna till kaminens verkningsgrad i de flesta fall måste uppfylla kraven i BBR för att få installeras. 

Om du vill ha hjälp inför val och placering av kamin kan du kontakta vår energi- och klimatrådgivning som är kostnadsfri.

Gör en kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Exempel på kontrollplan för eldstad

Om eldstad ska installeras i flerbostadshus behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig.

Mer om kontrollplan och kontrollansvarig

Uppdaterad den