Så här söker du bygglov

Kontrollplan och kontrollansvarig

Du behöver alltid en kontrollplan vid alla bygglov, marklov, rivningslov och anmälningar. I många fall behöver du även en certifierad kontrollansvarig. Kontrollplanen är viktig för att du ska kunna intyga att du uppfyller plan- och bygglagen.

I vissa fall kan ditt ärende inte börja handläggas förrän du har lämnat in din kontrollplan.

Uppdaterad den