Kontakta Karlstads kommun

Tfn:
054-540 00 00
Tfn-tider:
Måndag-fredag 8-17
E-post:
karlstadskommun@karlstad.se
Öppet:
Måndag-fredag 8-17
Besök:
Kontaktcenter
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Karlstad
Visa på karta
Kulturhistoriska byggnader

Karta med kulturhistoriska byggnader

Här kan du se de kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader som hittills inventerats på kartan.

Värderingsfärger

  • Lila - Byggnadsminnesförklarat av länsstyrelsen. Området lyder under Kulturminneslagens 3:e kapitel.
  • Röd - Särskilt värdefull byggnad. Förvanskningsskydd enligt plan- och bygglagen.
  • Röd kant runt område - Särskilt värdefull miljö. Förvanskningsskydd enligt plan- och bygglagen.
  • Blå - Byggnad som har ett visst värde eller är ett bra exempel på god arkitektur. Varsamhetskrav enligt plan- och bygglagen.
  • Gul byggnad - Information finns om byggnaden i programmet, men den är inte utpekad.

Så här använder du kartan

  • Genom att klicka på kartan och dra kan du förflytta dig till ett område du är intresserad av.
  • Du kan även söka efter en fastighet eller en adress i sökfältet längt upp i kartan.
  • Vill du zooma in eller ut i kartan använder du dig av tecknen + och – som finns i kartans vänstra hörn.
  • För att få information om en specifik byggnad klicka på byggnaden du är intresserad av och klicka därefter på rapporen. Den kommer nu att öppnas i ett nytt fönster. (Observera att om Färdiginventerade stadsdelar är markerad så behöver denna ruta bockas ur innan du kan få fram rapporten.)

Kulturmiljöer finns också i appen Mitt Karlstad

Du hittar samma information i vår app Mitt Karlstad där Karlstadskartan finns. I Karlstadskartan hittar du även mycket annan information, som vandringsleder och resultat från kommunens livsmedelskontroller. Sök efter Mitt Karlstad i App Store eller Google Play.

Webbkarta

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den