Kulturhistoriska byggnader

Kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljö på Kvarnberget
På Kvarnberget finns byggnader från olika tidsepoker.

Kulturmiljöprogrammet är en pågående inventering av särskilt värdefulla byggnader och miljöer i Karlstads kommun. 

Kulturhistoriska byggnader och miljöer som är särskilt värdefulla får enligt plan- och bygglagen inte förvanskas. Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag som hjälper oss att veta vilka byggnader och miljöer som bedöms vara särskilt värdefulla. Dessa byggnader och miljöer markeras röda i kulturmiljöprogrammet.

Ändringar av en byggnad ska dessutom göras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag. Det gäller alla byggnader överallt, inte bara de särskilt värdefulla. Byggnader som har ett visst värde som gör att man behöver vara särskilt uppmärksam på att göra varsamma ändringar markeras blå i kulturmiljöprogrammet.

Ta del av Kulturmiljöprogrammet i vår webbkarta

I kulturmiljöprogrammet pekas de särskilt värdefulla byggnaderna och miljöerna ut på en karta som du kan nå här nedanför. Klicka på en byggnad och du kan läsa om varför den har blivit utpekad, byggår, arkitekt, se fotografier med mera. Välkommen att botanisera i Karlstads bebyggda kulturarv!

Kulturmiljöprogrammet på webbkartan

Du kan också ladda hem appen Karlstadkarta för att se kulturmiljöprogrammet i din telefon.

Riktlinjer

Riktlinjer för kulturmiljöfrågor ska främst vara ett stöd vid handläggningen av plan- och bygglovsärenden. De kan även användas av dig som fastighetsägare om du vill få kunskap om vilka lagar och processer som styr arbetet med kulturhistorisk bebyggelse. Du kan använda dokumentet som en uppslagsbok kring det tema som du vill veta mer om.

Områdens historia

Är du intresserad av olika områdens historia så finns områdesbeskrivningar för varje område som inventerats.

Områdesbeskrivningar

Inventeringen pågår

Hela kommunen ska inventeras. Hittills har 21 områden totalinventerats samt alla byggnader som kommunen äger utspridda över kommunen. När ett område inventerats i kulturmiljöprogrammet så ersätter det den tidigare inventeringen från 1984 "Kulturhistorisk bebyggelse i Karlstads kommun" som fortfarande gäller för de områden som inte inventerats.

Inventeringen görs av en bebyggelseantikvarie som har en referensgrupp som stöd. I referensgruppen sitter representanter från Värmlands museum, Länsstyrelsen i Värmland och Karlstads kommun som gemensamt diskuterar att det är rätt byggnader och miljöer som pekas ut som särskilt värdefulla.

Är din byggnad kulturhistoriskt värdefull?

Då kanske du har fått ett brev hem. De som äger en byggnad som blivit utpekad som särskilt värdefull (röd kategori) i kulturmiljöprogrammet kommer att få ett brev hem med en uppmaning om att vara varsam om byggnaden samt att kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om man planerar förändringar.

Vanliga frågor och svar

Här nedan hittar du en sida med vanliga frågor och svar om att äga en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Frågor och svar

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på de flesta av dina frågor, annars hänvisar de dig vidare till rätt person.

Du når Kontaktcenter genom att ringa 054-540 00 00, skriva till karlstadskommun@karlstad.se eller besöka Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den