Kulturhistoriska byggnader

Byggnadsvårdspriset

Bildkollage av olika fönster
Byggnadsvårdspriset syftar till att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen.

Byggnadsvårdspriset syftar till att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen. Priset delas ut i slutet på året.

Kulturmiljön är viktigt för historien och Karlstads identitet som stad. Denna kulturmiljö består till stor del av byggnader och det pågår mycket bra arbete inom det här området som kommunen vill belöna

Bedömningskriterier

Mottagaren ska ha gjort en insats för god byggnadskultur inom Karlstad kommun. Detta skulle antingen kunna vara genom:

1. en varsam och kvalitetsmedveten renovering/restaurering av byggnad med tidstypiska material och hantverksmässiga metoder

eller

2. en kunskapshöjande insats inriktad på byggnadsvård som uppmärksammar Karlstads unika byggnads- och bebyggelsekultur.

Nominera kandidater

Sista datum för att nominera kandidater till byggnadsvårdspriset 2018 är 7 november. Skicka ditt förslag till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se.

Tidigare vinnare

2016

Pristagare: Pepart AB för renovering av f.d. Wermlandsbanken

Motivering: "Före detta huvudkontoret för Wermlandsbanken har genom ett omfattande planerings-, återställande-, och anpassningsarbete återuppstått som en mötesplats för Karlstadborna med stor respekt för byggnadens särdrag. Byggnaden med drag av florentinsk renässansstil har därmed fått en efterlängtad ny renässans (pånyttfödelse)."

2017

Pristagare: Wermlands byggnadsgille, för spridande av kunskap och hantverkstradition.

Motivering: "Genom sin verksamhet med både byggnadsvårdsbutik och bygghantverk bidrar Wermlands byggnadsgille till att sprida kunskap till den enskilda husägaren, och att lyfta och föra vidare en hantverkstradition. Med hantverkskunnande och ett material- och stilmässigt anpassat produktutbud inspirerar Wermlands byggnadsgille till bevarande av befintliga byggnadsdelar och en god anpassning av nytillskott. Detta bidrar till att fler byggnader i Karlstad och Värmland i stort får behålla sin speciella karaktär."

Hedersomnämnande: Grava hembygdsförening, för flytt och återuppbyggande av Grava-Ruds missionshus.

Motivering: "Med idogt arbete präglat av stor omsorg har hembygdsföreningen flyttat och återuppbyggt Grava-Ruds missionshus till sin forna glans. Missionshuset står idag på en plats där det är betydligt mer tillgängligt än tidigare, och ska komma allmänheten till godo genom omvandling till föreläsnings- och samlingslokal. Vid återuppbyggnaden har det mesta av materialet ifrån missionshuset kunnat tas till vara, vilket visar på god resurshushållning förenlig med ett byggnadsvårdstänkande."

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den