Kulturhistoriska byggnader

Byggnadsvårdspriset

Bildkollage av olika fönster
Byggnadsvårdspriset syftar till att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen.

Byggnadsvårdspriset syftar till att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen. Priset delas ut i slutet på året.

Kulturmiljön är viktigt för historien och Karlstads identitet som stad. Denna kulturmiljö består till stor del av byggnader och det pågår mycket bra arbete inom det här området som kommunen vill belöna

- Att värna om vår kulturmiljö är ett gemensamt ansvar som vi delar med Karlstadsborna. Därför är det även viktigt att vi tar hjälp av dem för att hitta våra guldkorn och de eldsjälar som gör en viktig insats, säger stadsarkitekt Henrik Sjöberg.

Bedömningskriterier

Mottagaren ska ha gjort en insats för god byggnadskultur inom Karlstad kommun. Detta skulle antingen kunna vara genom:

1. en varsam och kvalitetsmedveten renovering/restaurering av byggnad med tidstypiska material och hantverksmässiga metoder

eller

2. en kunskapshöjande insats inriktad på byggnadsvård som uppmärksammar Karlstads unika byggnads- och bebyggelsekultur.

Tid att nominera kandidater har gått ut

Du kunde nominera kandidater till byggnadsvårdspriset 2017 under perioden 15 september till 15 oktober 2017.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den