Arkitektur

Arkitektur Karlstad

Illustrationsbild föreställande nyare flerbostadshus med stora balkonger i glas.
Vinnaren av arkitekturpriset 2018. Löfberg fastigheter för flerbostadshusen vid Pråmkanalen. Bild: Felix Gerlach/Tengbom arkitekter

Planering och byggande i Sverige är en komplex process med många steg och aktörer som ofta tar åratal från idé till färdigt resultat.

Föreställningen och önskemålen om vad som ska byggas och hur det ska se ut skiljer sig ofta åt mellan kommunen, byggherren, hyresgästen samt karlstadsbon. Det kan upplevas att det saknas en gemensam och tydlig målbild av hur Karlstad bör förändras och utvecklas över tid.

Karlstads kommun har därför arbetat fram ett arkitekturdokument vars syfte är att väsentligt underlätta arbetet med att ta fram en gemensam målbild för ett attraktivt Karlstad.

Dokumentet finns som pdf att läsa här. 

Arkitekturpresentation i samband med bygglov

I samband med bygglov för större projekt, exempelvis flerbostadshus, ska en arkitekturpresentation bifogas. Vad denna ska innehålla beskrivs i dokumentet Arkitektur i Karlstad på sidan 15.

Uppdaterad den