Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Hållbart byggande

Vi vill att Karlstad ska växa och utvecklas på ett miljövänligt och hållbart sätt. Därför har vi tagit fram en broschyr som riktar sig till exploatörer och aktörer som planerar att bygga i vår kommun. Den är tänkt som ett inspirationsdokument för miljösmarta lösningar med fokus på hållbarhet och en minskad miljöpåverkan genom hela byggprocessen.

Miljöfrågor ligger oss varmt om hjärtat och vi arbetar ständigt för att skapa en hållbar stad där alla som vistas ska trivas. Vi jobbar intensivt för att bli mer klimatsmarta, miljöanpassade och nå de miljömål som tagits fram inom kommunen, till exempel att vi vill ha en fossilfri och klimatsmart kommun, ren luft och vatten, biologisk mångfald och inga skadliga ämnen. Ju fler som hjälps åt, desto bättre. I broschyren kan du läsa om hur du kan bidra.

Läs broschyren

Vill du veta mer?

Kontakta miljöförvaltningens miljöstrateger, avfallsrådgivare, transportrådgivare eller energirådgivare via Kontaktcenter, eller skicka e-post till miljöförvaltningen.

Kontaktcenter

Telefon: 054-540 00 00

Miljöförvaltningen

E-post: miljoforvaltningen@karlstad.se

Uppdaterad den