Bygga och bo

Mindre renoveringar, ombyggnationer och vägarbeten

Två personer som arbetar med vatten- och avlopp.
Vatten- och avloppsarbete i gatan.

I Karlstads kommun pågår en hel del mindre renoveringar, vägarbeten samt anläggning eller utbyte av vatten- och avloppsledningar. På den här sidan kan du läsa mer om vilka arbeten som är aktuella just nu.

Karlstad växer

På vår webbplats Karlstad Växer kan du läsa mer om planerade och aktuella byggprojekt.

Här kan du se vilka projekt som är på gång inom kommunen, på Karlstad Växer.

Störningskarta

På vår störningskarta kan du se vilka vägarbeten och andra arbeten som kan påverka framkomligheten med bil, cykel eller till fots.

Här kan du se störningskartan som visar vilka vägarbeten som är aktuella just nu.

Aktuella byggprojekt och vägarbeten

ProjektnamnKategori
AsfalteringsarbetenTrafik och infrastruktur
Bäckängsvägen - asfaltering och byggnationTrafik och infrastruktur
Dingelsundet VA-arbeteVatten och avlopp
Engholmsbron ska renoverasTrafik och infrastruktur
Hagalund VA-arbeteVatten och avlopp
Herrhagen åtgärder i korsningTrafik och infrastruktur
Hultsberg - kollektivtrafik och trafiksäkerhetTrafik och infrastruktur
Kanikenäsbanken - gatan återställsTrafik och infrastruktur
Kvarnberget åtgärd i korsningTrafik och infrastruktur
Lamberget hastighetsåtgärderTrafik och infrastruktur
Råtorp VA-arbeteVatten och avlopp
Skåre - gång- och cykelväg vid GravaledenTrafik och infrastruktur
Stodene busshållplatserTrafik och infrastruktur
Vålberg - Asfaltering och Hastighetsdämpande åtgärderTrafik ock infrastruktur

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den