Mindre renoveringar, ombyggnationer och vägarbeten

Dingelsundet VA-arbete

Dingelsundet
Kartan visar de olika arbetsområdena.

Kommunen bygger ut kommunalt vatten och avlopp till Dingelsundet. Framkomligheten kommer att vara mycket begränsad under hela projekttiden. Arbetet beräknas vara klart i oktober 2019.

Just nu

Karta över områdena kan du se ovan.

Entreprenaden närmar sig sitt slut, men det är fortfarande lite mindre arbeten kvar. 

För boende i Dingelsundet kan du läsa mer om LTA-station här. 

Om arbetet

Kommunen bygger ut kommunalt vatten och avlopp till Dingelsundet, vilket är en del av kommunens VA-plan. Arbetet utförs på södra Dingelsundet. Entreprenör är Nordic railway construction, NRC. Arbetet pågår från augusti 2018 till oktober 2019.

Framkomlighet

Under hela byggtiden kommer trafikflödet i området att påverkas - och framkomligheten kommer att vara mycket begränsad. Stundtals kommer du inte kunna nå ditt hus utan måste parkera bilen en bit ifrån. Det kommer att vara så att ibland måste man gå över grannens tomt för att komma hem. Vi hoppas att alla är med och hjälper till för att ”grannarna” ska kunna ta sig hem.

Är du i behov av att någon transport måste komma fram som till exempel skolskjuts, färdtjänst, pelletsleverans etc. Kontakta oss så får vi diskutera tillsammans hur vi löser frågan på bästa sätt.

 För att kunna underlätta transporter och framkomlighet i området kommer en tillfällig väg att byggas, markerad med ”A” i bilden ovan. Vägarna kommer även att förses med mötesplatser men alla gator i området är smala så vi ber alla om att köra lugnt och visa hänsyn till varandra i trafiken.

Sprängningsarbeten

Sprängningsarbeten kommer pågå kontinuerligt under projektets gång. Före sprängning signalerar entreprenören med flertalet korta signaler (som ett tutande). Ansvarig sprängare håller uppsikt under riskområdet, men det är extra viktigt att ni efter denna signal inte närmar er arbetsområdet. Efter att salvan har skjutits signalerar vi med en längre ihållande signal.

Att bo granne med en byggarbetsplats

Det är viktigt att det skapas så säkra förhållanden som möjligt för alla som vistas i området- både för boende och anläggningsarbetare. Därför finns det några saker som är viktiga att tänka på för att undvika skador och olyckor.

  • En byggarbetsplats är en spännande miljö, och det finns många saker som är intressanta på olika sätt, exempelvis är ofta stora entreprenadmaskiner i rörelse. Vi vill därför be er ha extra uppsikt över barn och ungdomar, för att undvika olyckor.
  • Framkomligheten inom och utanför området är mycket begränsad under byggtiden och stor försiktighet måste iakttas utmed vägar där arbetsfordon och personal är i rörelse.
  • Byggbranschen har tidiga vanor, arbetsdagen börjar oftast redan kl 06:30 och pågår fram till senast 17:00. Det kan även ibland förekomma höga ljudnivåer under dagtid, beroende på fas i projektet. Det kommer att utföras schaktnings-, packnings, och sprängningsarbeten på arbetsplatsen.
  • Vägarna kommer att uppfattas som ”smutsiga” allt eftersom asfalten tas bort, vi ber om överseende med detta.

Informationsbrev

Här hittar du informationsbrev som skickats ut till boende i området som berörs av VA-arbetet.

Informationsbrev 181008

Information till boende på Dingelsundet - anslutning av villapumpstation 190624.docx

Riktlinjer

I samband med att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän VA-anläggning har sökande enligt 40 § lagen om allmänna vattentjänster rätt till kompensation för en vattenanläggning som inte längre nyttjas. Läs mer i riktlinjerna nedan. 

Riktlinjer för kompensation av onyttig avloppsanläggning.pdf

Riktlinjer för kompensation av onyttigbliven vattenanläggning.pdf

Kontakt

Har du frågor om projektet får du gärna kontakta:

Maria Dåverhög, projektledare, 054-540 71 25

Johan Törngren, byggledare, 054-540 70 10

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den